Article 45
April, 2017February, 2017
  • Deep-sky objects วัตถุบนท้องฟ้า

    มาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการถ่ายวัตถุบนท้องฟ้า หรือ Deep-sky objects กันครับ ก่อนนี้ผมได้ดูภาพพวก Nebul ...

November, 2016October, 2016September, 2016
  • เก็บแสงเย็นและล่าช้าง

    เก็บแสงเย็นและล่าช้าง ที่วัดพระธาตุแม่เย็น อ.ปาย แม่ฮ่องสอน    ฤดูกาลล่าช้างหรือถ่ายภาพทางช้างเผือกไ ...

  • ปลากัดจีนถ่ายง่ายนิดเดียว

    ปลากัดจีน ถ่ายง่ายนิดเดียว     ปลากัดจีนเป็นปลาที่มีรูปร่างที่สวยงามอ่อนช้อยมาก หลายท่านซื้อมาเลี้ยง ...

August, 2016 Show More post