Android มีสิทธิ์โดน DOS รูโหว่ที่การเชื่อมต่อใช้งาน Wi-Fi Direct

Android-WIFi-Direct-Hack

Android ถือว่าเป็นระบบที่ไม่แข็งแรงเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด อาจจะไม่ได้จากระบบซะทั้งหมดทีเดียว ส่วนนึงเป็นที่ผู้ใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามตัวระบบเองดังเช่น Wi-Fi Direct ที่เปิดให้ใช้งานในบางรุ่นนั้น มีช่องโหว่ให้แฮ็คเกอร์โจมตีได้ ก็ถือว่าเป็นความไม่ปลอดภัยที่ต้องปรับปรุงในเวอร์ชั่นใหม่ๆ

รายงานจาก Core Security รายงานว่า DOS (Denial of Service) attack โจมตีช่องโหว่ในการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Direct ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยให้เครื่อง Android ที่เปิดฟังก์ชั่นสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่าน router ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มาก แต่ทว่าหากเกิดช่องโหว่แบบนี้ เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลก็ต้องระวังกันให้มากขึ้น

ซึ่งระหว่างการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Direct แฮ๊คเกอร์จะสามารถตรวจจับและทำให้เครื่อง reboot ได้ ซึ่งงานนี้ต้องมีการแก้ไขโดยด่วน

รุ่นที่อยู่ใน list

  • Nexus 5 – Android 4.4.4
  • Nexus 4 – Android 4.4.4
  • LG D806 – Android 4.2.2
  • Samsung SM-T310 – Android 4.2.2
  • Motorola RAZR HD – Android 4.1.2

 

อ้างอิง thehackernewsถูกใจบทความนี้  0