PR: จับเทศกาลผสานเทคโนโลยี: Facebook แนะจับกลุ่มลูกค้าช่วงตรุษจีน

2015 Facebook Awards 2

 

วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ นับเป็นการเริ่มต้นปีที่มีความสำคัญต่อผู้คนมากมายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งการเฉลิมฉลองที่ครอบคลุมระยะเวลาหลายวันนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนในการใช้เวลาร่วมกับครอบครัวและเพื่อนพ้อง รวมถึงกราบไหว้บรรพบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตรุษจีนยังเป็นช่วงเวลาสำหรับการใช้จ่ายครั้งใหญ่สำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการซื้อของขวัญ ผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่า ของขวัญ อาหาร และการเดินทาง เป็นสินค้าและบริการที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง เทศกาลตรุษจีน โดยในปีที่ผ่านมา สินค้ายอดนิยมสำหรับผู้บริโภค ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 59) เสื้อผ้า (ร้อยละ 26) และ การเดินทางท่องเที่ยว (ร้อยละ 25)

 

จุดหมายปลายทางยุคดิจิทัล

ตามประเพณี ตรุษจีนเป็นเทศกาลรวมญาติ โดยเฉพาะลูกหลานที่มักเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับครอบครัว จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อปีพ.ศ. 2557 พบว่า ร้อยละ 20.2 ของผู้ตอบแบบสำรวจเดินทางในช่วง ตรุษจีน โดยกว่าร้อยละ 89.5 เดินทางกลับภูมิลำเนาในประเทศ แบ่งเป็นภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือร้อยละ 30.9 ภาคกลางร้อยละ 24.8 และภาคใต้ร้อยละ 13.9 นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้อยละ 10.5 เดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศร่วมกับเพื่อนๆ และครอบครัวโดยเฉลี่ยนาน 3 วัน

 

ในช่วง 3 วันแรกที่มีการเดินทางสูงสุดของเทศกาลตรุษจีน ผู้คนต่างใช้งานโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเพื่ออัพโหลดรูปภาพและเช็คอินตามสถานที่ต่างๆ ผู้ใช้งานจำนวนมากใช้ Facebook เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ผ่านการโพสต์ แชร์ ไลค์ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลอีกด้วย

 

เทรนด์การใช้โทรศัพท์มือถือในช่วงเทศกาลแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มคนอายุ 25 ถึง 34 ปี ในฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และเวียดนาม และกลุ่มคนอายุ 18 ถึง 24 ปีในเกาหลีใต้ เป็นกลุ่มที่แอคทีฟบน Facebook สูงสุด ทั้งยังพบว่า เพศชายและเพศหญิงในประเทศเวียดนามและมาเลเซีย มีการใช้งาน Facebook ในปริมาณที่เท่าๆ กัน ขณะที่กลุ่มเพศหญิงในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน และกลุ่มเพศชายในเกาหลีใต้ มีความเคลื่อนไหวบน Facebook สูงกว่า

 

ธุรกิจหลายแห่งมักปิดทำการในช่วงวันหยุดยาว เปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจออนไลน์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเทศกาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเดินทางในช่วงวันหยุดรวมถึงการซื้อสินค้าและบริการในวินาทีสุดท้าย

 

 

นักการตลาดจึงจำเป็นต้องทราบวิธีเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลสำคัญที่กำลังจะมาถึง

 

ขยายอิทธิพลของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในช่วงวันหยุดครอบคลุมระยะเวลาก่อนและหลังวันตรุษจีน เปิดโอกาสให้แบรนด์ขยายเวลาในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องของผลการทำการตลาดให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในช่วงตรุษจีน ตั้งแต่การใช้จ่ายซื้อของเพื่อเตรียมความพร้อมไปจนถึงการเฉลิมฉลอง

 

ครอบคลุมทั่วโลก

จุดหมายของการท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศอีกต่อไป ตรุษจีนได้กลายเป็นช่วงเวลายอดนิยมสำหรับครอบครัวในการเดินทางไปพักผ่อนต่างประเทศ นักการตลาดจึงควรเข้าถึงกลุ่มนักเดินทาง ทั้งขณะที่พวกเขากำลังหาข้อมูลการท่องเที่ยวหรือสำรองทริปเดินทางทั้งในและต่างประเทศเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

 

ช่วงเวลาสำคัญบนโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือและ Facebook มีบทบาทสำคัญในการช่วยเก็บความทรงจำที่น่าประทับใจระหว่างช่วงเทศกาล แบรนด์ต่างๆ จึงควรสร้างเนื้อหาที่เหมาะสำหรับการเข้าชมผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้แบรนด์เข้าไปอยู่ท่ามกลางการเฉลิมฉลองในขณะที่กลุ่มเป้าหมายมีการใช้งานโทรศัพท์และแชร์ภาพต่างๆ สูงสุด

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้ไอเดียสร้างสรรค์สำหรับธุรกิจได้ที่: https://www.facebook.com/business/

 

ดาวน์โหลดวิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนบน Facebook ได้ที่: http://videos.videopress.com/XXFiKXpt/fine-cut-140115_sc-en-subs_lowres_hd.mp4

###ถูกใจบทความนี้  0