ดีแทค ร่วมถวายความจงรักภักดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทค ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี

โดยมี นายลาร์ส โอเคะ นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนกล่าวเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และโครงการตามพระราชดำริอีกหลายโครงการ  ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทคได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดดีมหาราชา พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ดีแทคเฮ้าส์ จามจุรีสแควร์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ดีแทค ยังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”  ร่วมขี่จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘   เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมกับพสกนิกรทั่วประเทศไทย.

 ถูกใจบทความนี้  0