Intelligent Warehouse พร้อมโชว์ศักยภาพคลังสินค้าอัจฉริยะแบบเจาะลึกทุกระบบ

  Intelligent Warehouse งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ จัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Impact Exhibition Hall 1 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบภายในคลังสินค้า และทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจและเกี่ยวข้องกับคลังสินค้ามีตลาด สำหรับการเจรจาพบคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจและเตรียมรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่าง เป็นทางการ

บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมกับชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบจัดการ จัดงาน Intelligent Warehouse โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงอุตสาหกรรม, หอการค้าไทย, สำนักงานการส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), องค์กร ซัพพลายเชน เอเชีย, บริษัท เอสเอสไอ เชฟเฟอร์ ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ยุงค์ไฮน์ริช ลิฟท์ ทรัค จำกัด, บริษัท ลอสแคม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บีที มิตรแลนด์ จำกัด , บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นาย ภูษิต ศศิธรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด กล่าวว่า ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้า ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตจึงมีแนวคิดจัดงาน Intelligent Warehouse ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น PICK and PACK , STORE and LOAD , MOVE and LIFT , LOGISTICS IT , MANAGE and SERVICE โดยผู้เข้าชมงานคือกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจด้าน Retail , Process Manufacturing , Logistics/Freight , Government /Regular ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อีกด้วย

เป็น เรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสจัดงาน Intelligent Warehouse งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และระบบภายในคลังสินค้า เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน โดยในปี 2558 เป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มีความต้องการของตลาดแรง งานและสินค้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดรวมไปถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ของเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียนง่ายต่อการทำธุรกิจ ทำให้ความต้องการในด้านโลจิสติกส์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีตลาดที่กว้างขึ้น และฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2558 อาจขยายตัวไม่น้อยกว่า 7 % ถ้าทำให้การบริการโลจิสติกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการวางแผนการทำงานและบริหารจัดการ ให้ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะสามารถทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทยปี 2558 เติบโตได้อย่างมั่นคง

เพื่อ ให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้พัฒนาศักยภาพของธุรกิจและพบเจอกับคู่ค้าทางธุรกิจ อีกทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับประเทศ ต่อไป งาน Intelligent Warehouse คือเป้าหมายที่จะไปสู่ความสำเร็จและจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในธุรกิจ โลจิสติกส์และระบบภายในคลังสินค้าแน่นอน

ในด้านของ  นายไกรสร นาคะพงศ์  ผู้แทนจากชมรมเทคโนโลยีคลังสินค้าและระบบการจัดการกล่าวว่า งาน Intelligent Warehouse  เราจะยกคลังสินค้าของจริงมาไว้ภายในอาคารแสดงสินค้าเพื่อให้ผู้เข้าชมงานทุก ท่านได้สัมผัสบรรยากาศจริงและรู้ระบบการทำงานภายในคลังสินค้าอย่างเจาะลึก โดยผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ยกขบวนสินค้าและผลิตภัณฑ์มาสาธิตให้ทุกท่านได้รับชม ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเทคโนโลยี อุปกรณ์ และระบบบริหารจัดการในคลังสินค้า รวมไปถึงการสาธิตจำลองการทำงานเบิกจ่ายสินค้าที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของ ระบบจัดเก็บ กระบวนการเบิกจ่ายและระบบปฏิบัติการซอฟท์แวร์ บริการจัดการคลังสินค้า แสดงให้เห็นขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพงานคลังสินค้า และความอัจฉริยะของระบบจัดการคลังสินค้า

การแสดงสินค้าและอุปกรณ์หลักที่ใช้งานใน คลังสินค้าเช่น พาเลท รถยกและแบตเตอรี่ ระบบจัดเก็บ ระบบบาร์โค้ด ระบบพื้นคลังสินค้า ระบบการทำป้าย และสัญลักษณ์สินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้เข้าชมงานครั้งนี้จะได้รับ ประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเชื่อมโยงความสำคัญของแต่ละอุปกรณ์ การต่อยอดความคิดเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า แนวทางการลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปพัฒนาสินคลังสินค้าของตนเองให้มีความทันสมัยและมี ความอัจฉริยะต่อไปซึ่งจะแสดงให้ถึงขั้นตอนการทำงานของระบบคลังสินค้าทุกขั้น ตอน อีกทั้งยังพบกับ กิจกรรมสัมมนาที่จะมาให้ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโล จิสติกส์ และระบบภายในคลังสินค้าอย่างมากมายและหลากหลายอีกด้วย

ทางด้าน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดงาน Intelligent Warehouse 2015 นับเป็นอีกหนึ่งงานแสดงสินค้าภายในประเทศ ที่มีความสำคัญ และตรงกับกลยุทธ์หลักในการส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ หรือ Domestic Exhibition ที่มีแนวคิดและรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ โดยงานดังกล่าวยังมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม โลจิตติกส์ และการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรับทราบถึงนวัตกรรมและการบริหารระบบ โลจิตติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี นี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีตลาดแรงงานและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการในด้านโลจิสติกส์เป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้ ทั้งนี้ ทีเส็บ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการสัมมาวิชาการ อาทิ หัวข้อ ผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ AEC ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์   และหัวข้อ การแสดงความพร้อมของไทย ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์  เป็นต้นอีกด้วย

งาน Intelligent Warehouse จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ Impact Exhibition Hall 1 

 ถูกใจบทความนี้  0