ไมโครซอฟท์เชิญชวนผู้ประกอบการเพื่อสังคม หันมาเขียนโค้ดเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

   ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่หลายคน ประกอบธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาสังคมที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ และในขณะเดียวกันผู้ประกอบการสังคมเหล่านี้ต่างต้องการเรียนรู้ทักษะด้าน เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตนเองให้เท่าทันความต้องการใน ยุคดิจิทัล

 

ไมโครซอฟท์ได้ร่วมมือ กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและพันธมิตร ได้แก่ สถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) และ กู๊ดแฟคทอรี่ (Good Factory) จัดเวิร์คช็อปสอนการพัฒนาเว็บไซต์บนแพลตฟอร์ม WordPress ขึ้น ซึ่งในการเวิร์คช็อปทั้ง 5 วันนี้ ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อปทั้ง 30 ชีวิต ต่างได้เรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานและการนำอี-คอมเมิร์ซมาต่อยอดไอเดีย ทางธุรกิจของพวกเขาอีกด้วย

 ถูกใจบทความนี้  0