PR ดีแทค เฟ้น 4 สุดยอดไทยมิลเลนเนี่ยล dtac&Telenor Youth Forum 2015 เข้าชิงรอบสุดท้ายไปออสโล

4 finalists

ได้แล้ว 4 ตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ dtac&Telenor Youth Forum 2015 ที่นำเสนอสุดยอดไอเดียของการนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ภายใต้แนวคิด “Knowledge For All” และได้รับการเสนอชื่อรอบสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันรอบตัดสินระดับโลกให้เหลือ 2 คนเท่านั้นที่จะได้เป็นตัวแทนร่วมงานเสวนาเยาวชนโลก และได้รับเกียรติเข้าร่วมในงานประกาศผลรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ในเดือนธันวาคมนี้

คณะกรรมการ

โครงการ “dtac & Telenor Youth Forum 2015” นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว  โดยเปิดรับคนไทยยุคมิลเลนเนี่ยลอายุ 18-28 ปี ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดี  มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียแปลกใหม่  รวมถึงเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (digital citizen) ที่สนใจในเทคโนโลยีดิจิทัลและเห็นความสำคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาสังคม  มาร่วมทำการคัดเลือกผ่านกิจกรรมเวิร์คช้อป “Knowledge For All” ซึ่งจัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคมที่ผ่านมา

ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง อาทิ คุณกษมา แย้มตรี Openspace,นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ CEO รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต,  คุณฉัตรชัย อภิบาลพูนผล กล่องดินสอ, ดร.รังสรรค์  วิบูลย์อุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ยูนิเซฟ ประเทศไทย,รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์,  คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ Lineประเทศไทย, เรืออากาศโท ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต, คุณกิตติพงษ์ อัศวพิชยนต์ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย, คุณปฎิพัทธ์ สุสำเภา Opendream มาร่วมให้มุมมองและแนวคิดประสบการณ์ที่หลากหลายในเรื่องของความรู้ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด และความรู้แบบไหนที่จะสามารถเข้าถึงทุกคนและช่วยพัฒนาสังคมได้ จากนั้นวันสุดท้ายของกิจกรรมจะเป็นการให้เยาวชนที่มาร่วมโครงการได้นำเสนอไอเดีย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งได้แก่ คุณนพพร วงศ์อนันต์ บางกอกโพสต์, ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล TK Park, มร.ฮิวส์ โอเว่น ยูนิเซฟ และมร.ราจีฟ บาวา ดีแทค เพื่อคัดเลือก 4คนสุดท้าย และนำส่งรายชื่อพร้อมไอเดียของทั้ง 4 คนไปยังคณะกรรมการตัดสินระดับโลก จนคัดเหลือเพียง 2 ตัวแทนเยาวชนไทย ซึ่งจะรู้ผลภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

ภาพหมู่

ทน จิโรภาส – “Jergun.com” เป็นโปรเจคที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เด็กที่จบใหม่และกำลังเผชิญกับการหางานที่ไม่ตรงกับศักยภาพของตนเอง (under Employed) ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคม ให้สามารถมีแหล่งที่จะสอบถามและพูดคุยกับพนักงานในบริษัทต่างๆ ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทได้อย่างแท้จริง ซึ่ง Online Platformนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้โทรและผู้รับ โดยผู้ที่สนใจสามารถโทรเข้ามายังระบบในเวลาที่กำหนดก่อนที่ระบบจะโอนสายไปยังโทรศัพท์ของพนักงานบริษัทดังกล่าวเพื่อทำการพูดคุย และได้งานตรงกับสิ่งที่ชอบและศักยภาพของตนจริงๆ

เพียงฝัน นาคสุขไพบูลย์ – “3olved” เป็นโปรเจคที่นำเอาเทคโนโลยี 3D Printingกับ Smartphone application มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเรียนรู้ทฤษฎีวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนและต้องการใช้การสังเกตให้ได้ง่ายขึ้น โดยเพิ่งประสาทสัมผัสการรับการสั่นสะเทือนและการได้ยินเข้ามาช่วย

เมธิวรรณ ภาคเจริญ – “Connected Thailand”เป็น application ที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับการศึกษาทั่วประเทศไทยให้มีความเท่าเทียมกันและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยนักเรียนที่อาศัยอยู่ทั้งในต่างจังหวัดและในเมืองจะถูกจับกลุ่มไว้ด้วยกันและจะต้องช่วยกันเรียน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนื้อหาการเรียนการสอน และสามารถถามคำถามได้ โดยจะมีครูอาสาสมัครมาให้คำตอบ และจะมีการเล่นเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาต่างๆ และทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะโดยมีทุนการศึกษาเป็นรางวัล”

จันทรา แก้วไทรหงวน – “Sharing and Learning” เว็บไซด์ที่จะเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือระหว่างชุมชนที่ต้องการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองแต่ขาดความรู้และไอเดีย กับนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่มีโอกาสเรียนและมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ ได้มาแชร์ความรู้ไอเดียและให้คำปรึกษาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาออกมาได้ดีที่สุด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมยังช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากตำรา

รูปหลัก_มอบรางวัลให้ 4 คนสุดท้าย

ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทั้ง 4 คน พร้อมติดตามกิจกรรมดีๆ ในโครงการdtac & Telenor Youth Forum 2015 ได้ที่ Facebook: Dtac & Telenor Youth Forum 2015ถูกใจบทความนี้  0