อินเทล มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านไอซีทีให้ชุมชน ขยายการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

Intel ICT for community 01

กรุงเทพฯ 12 มกราคม 2559 — บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายสนธิยา หนูจีนเส้ง (แถวยืน ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPC จัดโครงการ “ICT for Community- เสริมสร้างทักษะไอซีทีสู่ชุมชน” เพื่อฝึกอบรมทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐานแก่ตัวแทนชุมชน ผ่านหลักสูตร Intel Easy Steps โดยมีนายทวีรัชต์ ตั้งชาญตรงกุล (ที่ 1 จากซ้าย) ตัวแทนจากชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม นายสุรพร โสอุบล กำนันตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี (ที่ 3 จากขวา) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี (ที่ 2 จากขวา) และตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intel Easy Steps ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Intel ICT for community 02 Intel ICT for community 03 Intel ICT for community 04 Intel ICT for community 05

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Intel Easy Steps มีเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ไอซีทีในระดับชุมชน ซึ่งได้ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การอบรม ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชนในครั้งนี้มีวิทยากรจากชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการใช้หลักสูตร Intel Easy Steps ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทอินเทล และมีการนำไปปรับใช้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกถูกใจบทความนี้  0