อัลไลด์ เทเลซิส เผยการคาดการณ์และทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมไอที ปี 2559

ผู้สร้างสรรค์ระบบเครือข่ายเปิดเผยการคาดการณ์ปี 2559: เอสดีเอ็น ระบบไร้สาย รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยและแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

ATelesis_red+blk

กรุงเทพฯ 6  มกราคม 2559 — บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับโลกสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เปิดเผยรายงานการคาดการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมไอที ประจำปี 2559 โดยสามารถสรุปแนวโน้มสำคัญได้สามประการ ดังนี้ เอสดีเอ็นที่ปลอดภัยสำหรับองค์กร (Secure Enterprise SDN) ระบบไร้สาย และระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงแนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT)

การบริหารจัดการเครือข่ายโดยซอฟต์แวร์ (Software-Defined Networking) – วิธีการใหม่ๆ ในการควบคุมเครือข่ายองค์กรจะปรากฏให้เห็นในตลาดเพื่อจัดการกับความต้องการอันหลากหลายที่เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการเครือข่ายโดยซอฟต์แวร์ หรือ เอสดีเอ็น ซึ่งได้รับการปรับใช้ในเครือข่ายผู้ให้บริการและศูนย์ข้อมูลอย่างกว้างขวาง จะเริ่มได้รับความสำคัญมากขึ้นในองค์กร เช่นเดียวกับผู้จำหน่ายแอพพลิเคชั่นที่เริ่มนำเอาความสามารถของเอสดีเอ็น มาใช้ช่วยในการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจให้ง่ายขึ้นและสร้างคุณค่าให้กับองค์กร ขณะที่บรรดาผู้บริหารระดับซีและผู้จัดการด้านเทคโนโลยีต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์สำหรับผสานรวม เอสดีเอ็นเข้ากับเครือข่ายองค์กรของตนและจะต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยอย่างมากด้วย

ระบบไร้สาย – ขณะที่เทคโนโลยี 802.11ac อาจยังคงอยู่ในขั้นแรกเริ่มของการยอมรับและการปรับใช้ แต่การให้ความสำคัญกับระบบไร้สายจะเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่เทคโนโลยีและประสิทธิภาพไปเป็นการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์โดยใช้แพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของโครงสร้างพื้นฐานองค์กรมากขึ้น การรับรู้ต่อแอพพลิเคชั่นและความสามารถในการจัดการรับส่งข้อมูลตามปริมาณข้อมูลที่มีการส่งผ่านจะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากองค์กรได้หันมาใช้แนวคิดแบบรวมศูนย์ในการเชื่อมต่อนั่นเอง สิ่งนี้มีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเติบโตของอุปกรณ์มือถือที่จะยังคงเพิ่มจำนวนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การพัฒนาอุปกรณ์แบบติดตั้งอยู่กับที่จะหยุดนิ่ง

การรักษาความปลอดภัยและอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) – อุปกรณ์ หรือ “ทุกสิ่ง” จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาและจะมีการเชื่อมต่อครอบคลุมทั้งเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง” (Internet of Things) ซึ่งส่งผลอุปกรณ์แบบฝังตัวและเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับเครื่องกลายเป็นเป้าหมายที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น การรักษาความปลอดภัยแบบใหม่สำหรับองค์กรที่ใช้และจัดการเครือข่ายแบบฝังตัวจะกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายขององค์กร (หากก่อนหน้านี้ยังไม่เคยได้รับความสนใจมาก่อน)

 

นายเซอิชิโร ซาโต ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ส่วนกลาง บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส กล่าวว่า “บริษัท อัลไลด์ เทเลซิสมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เปิดเผยการคาดการณ์และการวิเคราะห์แนวโน้มประจำปี 2559 เนื่องจากโลกของเราได้กลายเป็นโลกที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น เราจึงมองเห็นถึงความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนผ่านจากอุปกรณ์ที่ควบคุมโดยมนุษย์ไปเป็นอุปกรณ์อัตโนมัติแบบฝังตัวที่พร้อมนำเสนอระบบการทำงานในรูปแบบอัตโนมัติและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน” นายซาโตยังยังกล่าวเสริมด้วยว่า “อุปกรณ์จำนวนมากเหล่านี้ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างเครือข่ายที่สำคัญ และด้วยเหตุนี้ การรักษาความปลอดภัยระบบดังกล่าวจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่เพิ่มขึ้นสำหรับทุกสิ่งและทุกคนที่เกี่ยวข้อง”

 

เกี่ยวกับบริษัท อัลไลด์ เทเลซิส อิงค์

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส ก่อตั้งในปี 2530 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโครงสร้างระบบเครือข่ายและโซลูชั่นเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและสามารถทำงานข้ามระบบได้ โดยผลิตภัณฑ์ของอัลไลด์ เทเลซิส สามารถให้บริการโซลูชั่นระบบเครือข่ายทั้งข้อมูล เสียง และภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด ที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงานราชการ/รัฐบาล โรงพยาบาล หน่วยงานความมั่นคง สถาบันการศึกษา  ค้าปลีก โรงแรมและรีสอร์ท รวมไปถึงผู้ให้บริการระบบเครือข่าย

บริษัท อัลไลด์ เทเลซิส มุ่งมั่นสร้างสรรค์ในด้านการบริการและแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนการดำเนินงานโดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.alliedtelesis.com และ www.alliedtelesis.co.thถูกใจบทความนี้  0