สุริยุปราคา (Solar Eclipse) 2559 ที่เชียงใหม่

DSCN2282

  สุริยุปราคา (Solar Eclipse) ปี 2559 นี้ดูได้ทั่วประเทศไทย แต่ไม่เต็มดวงมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่ครับ ทางทิศเหนือก็จะซ้อนกัน 24% ที่เชียงราย ซึ่งน้อยกว่าทางทิศใต้จะซ้อนกันมากถึง 69% ที่ อ.เบตง และจะซ้อนกัน 100% ที่ประเทศอินโดนีเซียครับ ในบ้านเราจะเห็นเต็มดวงได้อีกครั้งอีก 54 ปีข้างหน้าครับ ลูก ๆ หลาน ๆ คงได้เห็นกัน สำหรับผมคงไม่มีโอกาสแน่ ลองชมกันนะครับ ภาพจะเริ่มตั้งแต่ยังไม่ซ้อนไปจนถึงภาพสุดท้ายซึ่งยังไม่ออกจากกันนะครับ แสงเริ่มแรงมากขึ้น ผมกลัวจะเป็นอันตรายต่อเซนต์เซอร์รับภาพ จึงหยุดเพียงเท่านี้ครับ ถ่ายจากดาษฟ้าลานจอดรถของห้างเซ็นทรัลเฟลติวัล เชียงใหม่ จัดโดย NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับชมรมพรานดารา เชียงใหม่ ดูเพิ่มคลิ๊กที่นี่ถูกใจบทความนี้  0