เอไอเอส แจงลูกค้าเอไอเอสใช้งานบนคลื่น 900MHz ใน Lot 1 / 5MHz

MG_8784

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช.ได้มีมติไม่อนุญาตให้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)หรือ เอไอเอส   ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการ และรับทราบแนวทางที่บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เสนอให้ เอไอเอส สามารถใช้งานคลื่นความถี่ 900 MHz       จำนวน 10 MHz ในส่วนของบริษัทต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้ต่อ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าใช้งานคลื่นความถี่ให้ ทรูมูฟ เอช จำนวน 450 ล้านบาทต่อเดือน ในการนี้ กสทช.ได้เป็นเจ้าภาพเชิญประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาเจรจากันในวันที่ 9 มีนาคม 2559

 

 “เอไอเอส” ชี้แจง ลูกค้าเอไอเอสใช้งานบนคลื่น 900MHz  ใน Lot 1 เพียง 5 MHz เท่านั้นในการดูแลลูกค้าในระบบอย่างต่อเนื่อง ระบุเป็นช่วงคลื่นที่ กสทช. ยังดูแลอยู่ พร้อมยินดีจ่ายค่าเช่าใช้คลื่น

 

_MG_8784

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตั้งแต่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน        เอไอเอส ได้พยายามมุ่งมั่นดูแลลูกค้าทุกรายที่อยู่บนระบบคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และได้เตรียมแผนรองรับผลกระทบอย่างดีทุกวิถีทาง ประกอบด้วย         1.การทำจดหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ  กสทช. ถึง 3 ครั้งคือ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ,วันที่ 4 มกราคม 2559 และเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อขอให้ชะลอการสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz  อย่างน้อยถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อให้เวลาลูกค้าที่เหลืออยู่ดำเนินการโอนย้ายได้ทัน 2. จัดเตรียมเครื่องโทรศัพท์มือถือทดแทนให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่ยังคงถือเครื่อง 2G  ให้เปลี่ยนเป็น 3G หรือ 4G และ3.เดินหน้าขยายเครือข่าย 3G และ4G อย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณ 40,000 ล้านบาท

แม้ว่าเอไอเอสจะได้ดำเนินการทุกวิถีทางแล้วแต่เนื่องด้วย เอไอเอส มีลูกค้ามากถึงกว่า 40 ล้านราย ส่งผลให้ยังคงมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ในบนระบบคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการเยียวยาออกไป

ในส่วนข้อเสนอของ ทรูมูฟ เอช ที่ได้ยื่นผ่าน กสทช.มานั้น เอไอเอส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี แต่ เอไอเอส ไม่อาจรับข้อเสนอดังกล่าวได้ เนื่องจากคลื่นของ ทรูมูฟ เอช อยู่ที่ Lot 2 ในปัจจุบัน เอไอเอส ใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 900MHz  ใน Lot ที่ 1 ซึ่งยังไม่มีการติดต่อมาชำระเงินค่าประมูล การที่จะเปลี่ยนไปใช้คลื่นความถี่ย่าน 900MHz  ใน Lot ที่ 2 ของ ทรูมูฟ เอช จึงกระทำไม่ได้ในเวลาอันสั้น อีกทั้งขอเสนอของเอไอเอสที่มีไปยัง กสทช.นั้น        เอไอเอส ต้องการใช้คลื่น 900 MHz ใน Lot ที่ 1 เพียง 5 MHz  ซึ่งเอไอเอสได้เสนอเรื่องขอใช้คลื่นดังกล่าวกับกสทช.เพื่อพิจารณาคลื่นให้เอไอเอส ได้นำไปใช้ในการดูแลผู้ใช้บริการต่อไป

อย่างไรก็ตาม เอไอเอส เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายทั้งภาครัฐอย่างกสทช.หรือในภาคเอกชนอย่างผู้ให้บริการทุกรายต่างมีความตั้งใจในการดูแลผู้บริโภคมาโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับการใช้บริการระบบสื่อสารในช่วงเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีในครั้งนี้ถูกใจบทความนี้  0