ETDA (เอ็ตด้า) ติวเข้มความรู้อีคอมเมิร์ซ ขับเคลื่อนคู่ขนาน ICT ชุมชน

IMG_4350

  การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี-โอท็อปรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพออกมาเป็นกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า (ETDA) ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมากับ “โครงการ Green e-Commerce  

 

บ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย” เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล

IMG_4395

ในปี 2559 นี้ เอ็ตด้า ได้ดำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง กับภารกิจสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านอีคอมเมิร์ซผ่านการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ผู้ดูแลศูนย์ใหม่) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรม ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2559  กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ดูแลศูนย์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่จัดตั้งใหม่ และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่มีการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือยังไม่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน
ทั้งนี้ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เอ็ตด้า พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) รู้-เร็ว-รวย by ETDA” ในการอบรมทั้ง 2 รุ่น กล่าวว่า “ครั้งนี้เอ็ตด้า มุ่งมั่นสร้างทักษะความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซให้กับผู้ดูแลศูนย์ ICT ชุมชน เพื่อที่จะสามารถนำเทคโนโลยีไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้กับธุรกิจเอสเอ็มอีและโอท็อป    ของชุมชน ตลอดจนนำไปสื่อสารและถ่ายทอดให้แก่สมาชิกภายในชุมชนเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการสร้างรายได้ ในคอร์สเรามุ่งเน้นการสร้าง  สินทรัพย์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital asset) ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อมูลสินค้า และ การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ร้านค้า ตลอดจนเน้นให้ใช้สมาร์ตโฟนเพื่อการทำอีคอมเมิร์ซ เพราะการใช้สมาร์ตโฟนช่วยให้สามารถทำธุรกิจได้ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนก็ตาม ซึ่งจะช่วยให้มีช่องทางการขายสินค้าของชุมชนมากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อไป”

นางสาวปิ่นนภา คำปงศักดิ์ ครูกศน.ตำบลทุ่งฝาย  สังกัด ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน กศน.ตำบลทุ่งฝาย ได้กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังจากเข้าอบรม หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (e-Commerce) รู้-เร็ว-รวย by ETDA ว่า  “เริ่มมั่นใจและตัดสินใจที่จะเพิ่มช่องทางในการขายบนออนไลน์ แต่เดิมไม่กล้าขาย เพราะคิดว่าการขายของในอินเทอร์เน็ตเสี่ยงที่จะโดนหลอก แต่ถ้าเราทำถูกขั้นตอน ทำทุกอย่างให้น่าเชื่อถือ มันก็ไม่มีอะไรน่ากลัว อีกทั้งยังทำให้เราได้ลูกค้าที่หลากหลายเพราะอินเทอร์เน็ตยุคนี้ใครก็เข้าถึงได้”ถูกใจบทความนี้  0