ดีแทคหนุนสถาบันไทยพัฒน์ ร่วมผลักดันไทยเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

dtac-SDGs

  7 มีนาคม 2559 – ดีแทคร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก (Global Goals) ตั้งเป้าเป็นหนึ่งในองค์กรผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนโครงการ

 

ในเดือนกันยายน 2558 องค์การสหประชาชาติได้เชิญชวนให้ชาติสมาชิกจาก 193 ประเทศทั่วโลก ร่วมผลักดันโครงการ Global Goals 17 ประการ เพื่อการขจัดความยากจน หยุดความหิวโหย การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม รวมทั้งใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการพัฒนาที่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับจากนี้ไป จนถึงปี 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เป็นหนึ่งในองค์กรภาคีที่มีส่วนร่วมเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ ภายใต้กลยุทธ์ Internet for All ดีแทคได้นำโมบายล์เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ผู้คนชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพื่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ บริการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สุขภาพและการศึกษา ซึ่งจะส่งผลในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนสถาบันไทยพัฒน์ในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเป้าหมาย 17 ข้อ ให้กับภาคส่วนต่างๆ โดยที่ผ่านมา ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทั้งภายในและภายนอก สร้างการรับรู้และตื่นตัวของประชาชน และมีส่วนผลักดันการแก้ไขปัญหาจากระดับนโยบาย เพื่อสร้างผลกระทบด้านบวกให้เกิดขึ้น โดยในช่วงแรก ดีแทคตั้งเป้าที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมในสังคม  และการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น”

 

dtac-SDGs

บรรยายภาพ: นายลาร์ส นอร์ลิ่ง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เข้าร่วมกับ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของประเทศไทยบรรลุผล มุ่งไปสู่ “สังคมที่เราต้องการ (The Society We Want)” ในกรอบระยะเวลา 15 ปีถูกใจบทความนี้  0