เอไอเอส ได้รับความไว้วางใจ จากไปรษณีย์ไทย ใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายดิจิทัลอันทรงประสิทธิภาพ

160404 pic AIS-Thailand Post

  4 เมษายน 2559 : เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ร่วมกับ บ.วีโก้ โมบาย โดย นายอาณัติ วัดจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย  นางสมร เทิดธรรมพิบูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี ใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายดิจิทัล จากเอไอเอส พร้อมโทรศัพท์จากวีโก้ โมบาย รวมจำนวนกว่า 7,000 เลขหมาย

 

160404 pic AIS-Thailand Post

4 เมษายน 2559 : เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ร่วมกับ บ.วีโก้ โมบาย โดย นายอาณัติ วัดจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดย  นางสมร เทิดธรรมพิบูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี ใช้บริการสื่อสารบนเครือข่ายดิจิทัล จากเอไอเอส พร้อมโทรศัพท์จากวีโก้ โมบาย รวมจำนวนกว่า 7,000 เลขหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารให้กับไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/businessถูกใจบทความนี้  0