ดีแทคมอบเงิน 9.9 แสนบาทให้ยูนิเซฟ ช่วยเหลือเด็กขาดอาหารในเซาท์ซูดาน

dtac - unicef

  28 เมษายน 2559 – ดีแทคมอบเงิน 998,954.50 บาทให้ยูนิเซฟ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กขาดแคลนอาหารและน้ำขั้นรุนแรงในประเทศเซาท์ซูดาน  

 

dtac - unicef

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าผ่านการส่ง SMS จำนวน 998,954.50 บาทให้แก่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสมทบทุนโครงการ ‘ระดมทุนเพื่อเด็กขาดแคลนอาหารในประเทศเซาท์ซูดาน’ เพื่อช่วยเหลือเด็กกว่า 235,000 คน ที่เผชิญกับสภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอันเนื่องมากจากสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อยาวนาน และทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 โดยเงินทุนจะถูกนำไปใช้การดำเนินงานด้านโภชนาการ รักษาโรคขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการรุนแรงเฉียบพลัน

บรรยายภาพ: นายลาร์ส นอร์ลิ่ง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) มอบเงินจำนวน 998,954.50 บาท ที่ได้จากการร่วมบริจาคของลูกค้าดีแทค ให้นายโธมัส ดาวิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กในประเทศเซาท์ซูดานถูกใจบทความนี้  0