เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม เพิ่มศักยภาพในการมองภาพรวมของแต่ละโปรเจ็คได้ดียิ่งขึ้นผ่าน ไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน

CP


เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม เพิ่มศักยภาพในการมองภาพรวมของแต่ละโปรเจ็คได้ดียิ่งขึ้นผ่าน ไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน จากการใช้ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันในองค์กร บริษัทสามารถปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยได้มากยิ่งขึ้น สามารถจัดการโครงการและควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละโครงการได้อย่างสะดวกง่ายยิ่งขึ้นด้วยแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่รองรับการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์

 

_MG_5621

ระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จของโปรเจ็ค

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม (ซีพี วิศวกรรม) หนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมในประเทศไทย ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการมองเห็นเชิงปฏิบัติการเพื่อรองรับการทำงานของแต่ละโปรเจ็คให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากระบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันและการจัดการเอกสารด้วยแรงงานคน ซึ่งแต่ละหน่วยงานไม่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างทันท่วงที เพราะแต่ละหน่วยงานล้วนมีเครื่องมือของตนเองเพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจ คุณสมพงศ์ เจนวิทย์วิชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า “ไม่มีส่วนใดในองค์กรที่สามารถแสดงความโปร่งใสในวิธีการส่งมอบและบริหารจัดการโปรเจ็คของลูกค้าของเราตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการขึ้นระบบและการให้บริการหลังโปรเจ็ค”

การเสนอราคาของโปรเจ็คที่แม่นยำนั้นเป็นสิ่งที่เกือบเป็นไปไม่ได้เลย บุคลากรไม่สามารถอ้างอิงถึงโปรเจ็คที่คล้ายคลึงกัน ค่าใช้จ่าย หรือทรัพยากรเดียวกันเพื่อสร้างใบเสนอราคาที่ถูกต้องและกรอบเวลาที่เหมาะสมของโปรเจ็ค คุณสมพงศ์ได้กล่าวเสริมว่า “บางครั้งเราพลาดงานโปรเจ็คไปเนื่องจากไม่สามารถทำการเสนอราคาได้อย่างแม่นยำ”

ในแต่ละปี เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จะได้รับโปรเจ็คใหม่ๆที่แตกต่างกัน จำนวน 5-10 โปรเจ็คซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 15 ล้านบาท จากความสามารถในการมองเห็นเพื่อวิเคราะห์ที่จำกัดในการดำเนินงานของโปรเจ็คเหล่านั้น ผู้จัดการโปรเจ็คไม่สามารถบริหารจัดการหรือทราบถึงสถานะของโปรเจ็คได้อย่างแม่นยำหรือทราบว่าระยะโครงการนั้นเสร็จแล้ว

คุณสมพงศ์ กล่าวว่า “เราไม่สามารถตอบสนองปัญหาเหล่านั้นได้อย่างทันท่วงที กว่าเราจะทราบปัญหาหลังจากเกิดขึ้นแล้ว 1-2 เดือน ทำให้ลูกค้ามีข้อร้องเรียนมายังพนักงานขาย รวมทั้งทีมบริหารและทีมวิศวกรรม สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้โปรเจ็คเกิดความล่าช้า แต่ยังสร้างผลกระทบทางการเงินแก่เราด้วยเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้ทำลายชื่อเสียงของเราในฐานะผู้ส่งมอบโปรเจ็คที่มีคุณภาพ

การรายงานและการคาดการณ์ประจำเดือนเป็นเรื่องยุ่งยาก ข้อมูลล่าสุดไม่ได้รับการปรับปรุงที่รวดเร็ว มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการดำเนินงานของบุคลากร และมักจะล่าช้าอยู่บ่อยครั้ง คุณสมพงศ์กล่าวว่า “การดึงข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ เพื่อให้มุมมองด้านเดียว ใช้เวลานานเกินไปในการค้นหา การตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด และทำให้เกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจากข้อมูลล่าสุดไม่ได้รับการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว”

สำหรับการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าและได้รับโปรเจ็คใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม มีความต้องการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับองค์กรเพื่อรองรับการบริหารจัดการของโปรเจ็คและสำนักงาน

 

_MG_5631

โซลูชันแบบบูรณาการสำหรับองค์กรเพื่อบริหารจัดการโครงการให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม เข้าสู่ตลาดโซลูชันในการวางแผนบริหารธุรกิจขององค์ หรือ อีอาร์พี โซลูชัน (ERP Solution) ในช่วงที่ค้นหาเกี่ยวกับอีอาร์พี โซลูชันนั้น เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม ได้พบว่าอีอาร์พี โซลูชัน แบบดั้งเดิมนั้นออกแบบมาเพื่อประมวลผลตามลำดับไม่ใช่สำหรับงานแบบโปรเจ็ค คุณสมพงศ์กล่าวว่า “นี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกว่ามีเพียงผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียวเท่านั้น ซึ่งก็คือ ไอเอฟเอส ที่สามารถช่วยบริหารจัดการโปรเจ็คให้อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดได้สำเร็จพร้อมช่วยขจัดความยุ่งยากที่เกี่ยวกับงานแบบโปรเจ็คออกไป โดยทีมงานและผลิตภัณฑ์ของไอเอฟเอสยังเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรเราเป็นอย่างดี”

โปรเจ็คมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยไอเอฟเอส แอพพลิเคชัน

ไม่มีโปรเจ็คไหนที่เหมือนกันแต่การเข้าถึงข้อมูลของโปรเจ็คที่สมบูรณ์ทำให้ทีมงานของ เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม สามารถใช้รูปแบบโซลูชันเพื่ออ้างอิงงานต่างๆ ได้อย่างแม่นยำโดยการวิเคราะห์และการคาดการณ์แหล่งทรัพยากร วัสดุ แรงงาน และค่าใช้จ่ายเพื่อกำหนดให้โปรเจ็คเสร็จตามงบประมาณและเวลาที่กำหนด

คุณสมพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ด้วยการทำงานที่ครอบคลุมในโซลูชันเดียวแบบบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทุกขั้นตอนของวัฏจักรในแต่ละโปรเจ็ค เราสามารถติดตามกระบวนการของโปรเจ็คได้อย่างทันท่วงที แก้ไขความคาดเคลื่อนต่างๆที่เกิดนอกเหนือจากการวางแผนงาน ทั้งยังสามารถตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นและแรงงานได้รับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังช่วยติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้ได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่แจ้งข้อมูลแก่ลูกค้าในทุกขั้นตอน เรายังสามารถลดความเสี่ยงของเราในขณะที่เพิ่มความสามารถในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทราบถึงความสำเร็จอันแท้จริงของทุกโปรเจ็ค”

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมได้พัฒนากระบวนการธุรกิจหลักของระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบคลังสินค้าผ่านการพัฒนากระบวนการและผสมผสานให้เป็นระบบเดียวแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจถึงความสมบูรณ์ของโปรเจ็คอย่างทันเวลา คุณสมพงศ์กล่าวว่า “เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและระบบคลังสินค้าได้ถึง 10% ตั้งแต่นำไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมาใช้ เราได้รับชื่อเสียงที่โด่งดังในตลาดสำหรับการมอบโปรเจ็คที่ประสบผลสำเร็จได้ทันเวลาและอยู่ในงบประมาณที่กำหนด ทั้งยังช่วยให้เรามีจำนวนลูกค้าและโปรเจ็คเพิ่มขึ้น”

ในปัจจุบัน พนักงานทำงานกันเป็นหนึ่งเดียว มีการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์พร้อมกับความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นแบบเรียลไทม์ คุณสมพงศ์กล่าวว่า “ไอเอฟเอสได้สร้างการทำรายงานและการคาดการณ์ที่ง่ายและแม่นยำขึ้น ซึ่งทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเชี่ยวชาญ ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันใช้งานง่าย สามารถนำไปปรับใช้ และทำให้การฝึกอบรมบุคลากรกลายเป็นเรื่องง่ายจนบุคลากรของเรามีความรู้มากพอที่จะปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

การส่งมอบโปรเจ็คที่สำเร็จผ่านความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรมได้รับประโยชน์มากขึ้นตั้งแต่นำไอเอเอส แอพพลิเคชันมาใช้ คุณสมพงศ์กล่าวว่า “พนักงานสามารถทำงานได้สำเร็จในระยะเวลาที่สั้นขึ้น โดยมีการดำเนินงานที่ทันสมัย ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้างของแต่ละโปรเจ็คได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบและการให้บริการหลังการขาย ในขณะที่ให้การสนับสนุนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ”

หลังจากนี้ เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม วางแผนที่จะขยายการให้บริการแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน คุณสมพงศ์กล่าวว่า “ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมอบความสามารถในการขยายการให้บริการในต่างประเทศแก่เรา และเราหวังที่จะดูผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต”

 

ข้อมูลอ้างอิง

ไอเอฟเอส แอพพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้างของโปรเจ็คได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่การเริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบและการให้บริการหลังการขาย ในขณะที่ให้การสนับสนุนฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมพงศ์ เจนวิทย์วิชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ วิศวกรรม จำกัด

 

เกี่ยวกับไอเอฟเอส

ไอเอฟเอส เป็นบริษัทผู้นำที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมไอทีในการผลิตและพัฒนาซอฟแวร์สำหรับธุรกิจชั้นนำระดับโลกด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning หรือ ERP) การบริหารจัดการสินทรัพย์ขององค์กร (Enterprise Asset Management หรือ EAM) และ การบริหารจัดการงานบริการขององค์กร (Enterprise Service Management หรือ ESM) ไอเอฟเอสได้ทำให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้รวมถึงสามารถช่วยให้ลูกค้าเกิดความคล่องตัวทางธุรกิจรวมและสร้างผลกำไรในธุรกิจ ไอเอฟเอสเป็นบริษัทมหาชน company (XSTO: IFS)  โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1983 และมีพนักงานมากกว่า 2,800 คนทั่วโลกโดยมีผู้ใช้งานซอฟแวร์ไอเอฟเอสมากว่า 1 ล้านผู้ใช้งานทั่วโลกผ่านเครือข่ายท้องถิ่นและพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอเอฟเอสได้ที่ www.ifsworld.comถูกใจบทความนี้  1