เอไอเอส สนับสนุนงานสัมมนาระดับภูมิภาค “Asia IoT Business Platform 2016” มุ่งสร้างมาตรฐานด้านเทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อประเทศไทย ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

Thailand-info1

  เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำด้านเครือข่าย และบริการดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักงานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชีย “Asia IoT Business Platform 2016″ ซึ่งเป็นงานแสดง และแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี Machine-to-Machine (M2M)/Internet of Things (IoT) ครั้งสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 

Thailand-info1

เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำด้านเครือข่าย และบริการดิจิทัลของประเทศไทย ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักงานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชีย “Asia IoT Business Platform 2016″ ซึ่งเป็นงานแสดง และแลกเปลี่ยนด้านเทคโนโลยี Machine-to-Machine (M2M)/Internet of Things (IoT) ครั้งสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 – 27 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ด้วยเอไอเอสได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยี และมีศักยภาพที่พร้อมรองรับการให้บริการ IoT ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบ IoT Ecosystem ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อคุณภาพในการให้บริการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น โครงข่าย 3G/4G ที่ครอบคลุม และรวดเร็วที่สุดในประเทศไทย รองรับการรับส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบ Cloud Computing, ศูนย์ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานโลก, ทีมงานบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะในการให้คำปรึกษา และดูแลลูกค้าทั้งก่อน และหลังการขาย รวมทั้งระบบ M2M/IoT Connectivity Platform ที่ช่วยให้ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก,  ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการให้บริการ เหล่านี้ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลของลูกค้า และคนไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

 ถูกใจบทความนี้  0