ซีดีจีจุดประกายเยาวชนไทยสร้างฝันด้วย ‘การโค้ดดิ้ง’ เปิดตัวโครงการซีเอสอาร์ใหม่ “CDG: Code Their Dreams”

CDG_14

  เพราะโค้ด หรือภาษาคอมพิวเตอร์กำลังจะกลายเป็นภาษาสากลของโลกในอนาคต กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรของไทยจึงริเริ่มโครงการ CDG Code Their Dreams เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนสนใจและเริ่มศึกษาด้านการโค้ดดิ้ง หรือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงรณรงค์ให้เกิดการศึกษาด้านนี้อย่างจริงจังในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างสมบูรณ์  

 

CDG_13

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า “ปัจจุบันโลกของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ล้วนได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาจากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกอีกอย่างว่า ‘การโค้ดดิ้ง’ ประเทศมหาอำนาจต่างๆ ทั่วโลกก็กำลังตื่นตัวเรื่องการสอนการ  โค้ดดิ้งให้กับเยาวชน บัดนี้ ได้เวลาแล้วที่เยาวชนของไทยจะต้องเริ่มศึกษาเรื่องการโค้ดดิ้งอย่างจริงจัง กลุ่มบริษัทซีดีจี ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย จึงจัดโครงการ CDG Code Their Dreams เพื่อจุดประกายให้เยาวชน พ่อแม่ ครู ผู้ปกครองสนใจและศึกษาต่อทางด้านการโค้ดดิ้ง

CDG_1

CDG_2

CDG_3

CDG_4

CDG_5

CDG_6

CDG_7

CDG_10

CDG_11

กิจกรรม Code Their Dreams แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ กิจกรรมออนไลน์บนเฟซบุ้ค www.facebook.com/codetheirdreams เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาด้านโค้ดดิ้ง และกิจกรรมออฟไลน์ โดยซีดีจีจะใช้บุคลากรของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ดดิ้ง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้เยาวชนรู้จักและเข้าใจพื้นฐานการโค้ดดิ้งผ่านกิจกรรมที่สนุก ทำให้เด็กๆ ไม่รู้สึกว่าโค้ดเป็นเรื่องยาก โดยครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนวัดคลองใหม่ ก่อนจะไปจัดสำหรับโรงเรียนอื่นๆ ในกรุงเทพมหานคร

 

CDG_12

CDG_9

CDG_8

ซีดีจีเชื่อว่าการมีบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมฯ หรือการโค้ดดิ้งที่มีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาประเทศได้ในหลายหลายมิติ โดยโครงการ CDG Code Their Dreams จะมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยสนใจและเริ่มศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมมากขึ้น เป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการเขียนโปรแกรมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

 ถูกใจบทความนี้  0