ฝุ่นภัยร้ายที่ซ่อนในบ้านคุณ!! ไดสันและศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราชเผยถึงความจริงที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นของไรฝุ่นภายในบ้านพักอาศัยของประชากรในกรุงเทพฯ

1Dyson Healthy Home Report_Infographic

  คุณเคยสงสัยไหมว่าภายในบ้านที่ดูสะอาด…แท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้น หลังผ้าม่าน ใต้ที่นอน ซอกเฟอร์นิเจอร์ มีอะไรสะสมไว้ในนั้น ไดสัน บริษัทผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีของโลกจากประเทศอังกฤษ และเป็นบริษัทที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ได้ดำเนินการสำรวจภายในบ้านของจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบและเข้าใจถึงศัตรูล่องหนว่าซ่อนตัวอยู่ที่ใด 


Dyson Healthy Home Report_Infographic

ผลการสำรวจเผย:
• 1 ใน 4 ของบ้านพักอาศัยในกรุงเทพฯ เสี่ยงต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ไรฝุ่น
• ระดับ แอนติเจน (สิ่งหรือสารแปลกปลอม ที่จะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน กระตุ้นให้สร้างแอนติบอดี้ เปรียบได้กับข้าศึกที่เข้ามาเพื่อมุ่งจะทำลายร่างกาย) ที่พบในบ้านพักอาศัยบางหลังของคนกรุงเทพ อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่า 10 ไมโครกรัม/กรัม ซึ่งจากผลวิจัยขององค์การอนามัยโลกระบุว่า แอนติเจน ในระดับนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการหอบหืดได้
• จากรายงานการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปริมาณของฝุ่นแค่เพียง 1 กรัม สามารถพบไรฝุ่นในนั้นได้ถึง 56 ตัว ในบางกรณีที่ร้ายแรงอาจพบไรฝุ่นได้ถึง 220 ตัว

คุณเคยสงสัยไหมว่าภายในบ้านที่ดูสะอาด…แท้จริงแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้น หลังผ้าม่าน ใต้ที่นอน ซอกเฟอร์นิเจอร์ มีอะไรสะสมไว้ในนั้น ไดสัน บริษัทผู้นำด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีของโลกจากประเทศอังกฤษ และเป็นบริษัทที่ทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ได้ดำเนินการสำรวจภายในบ้านของจังหวัดกรุงเทพฯ เพื่อตรวจสอบและเข้าใจถึงศัตรูล่องหนว่าซ่อนตัวอยู่ที่ใด

โดยไดสันได้ร่วมมือกับศูนย์บริการและวิจัยฝุ่นศิริราช ดำเนินการเก็บฝุ่นจากบ้านพักอาศัยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทำการศึกษาถึงสารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน ทั้งนี้ทางทีมวิจัยได้ดำเนินการเก็บฝุ่นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นของ Dyson เป็นเครื่องมือในการเก็บฝุ่น เนื่องจากมีพลังในการดักจับและดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูดได้แม้กระทั่งฝุ่นขนาดเล็กมากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น รวมถึงสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคเล็กมากๆด้วยเช่นกัน เพื่อให้การศึกษาได้ผลออกมาอย่างแม่นยำที่สุด  บริเวณที่ทีมวิจัยเน้นในการเก็บฝุ่นตัวอย่างได้แก่ พื้นบ้าน ที่นอน และบริเวณชั้นวางของ ตู้เสื้อผ้า ชั้นวางโทรทัศน์ เป็นต้น
สารก่อภูมิแพ้ภายในบ้าน
ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น   จำนวนของประชากรโลกกว่าครึ่ง ประสบกับปัญหาโรคภูมิแพ้  และประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของชาวเอเชียแปซิฟิคยอมรับว่าประสบปัญหาโรคภูมิแพ้ในทางเดินหายใจ   โรคภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้จากสารก่อภูมิต้านทาน หรือ แอนติเจนหลายชนิดที่อยู่รอบตัวเราในความหนาแน่นที่มาก ไรฝุ่นถือเป็นอันดับ 1 ของสารก่อภูมิแพ้ที่พบในบ้าน ที่เป็นต้นเหตุของอาการภูมิแพ้ในประเทศไทย 

รายงานการศึกษาฝุ่นของไดสันพบว่า 1 ใน 4 ของบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมีระดับแอนติเจนจากไรฝุ่นในปริมาณสูง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ไรฝุ่นของผู้อยู่อาศัยมากขึ้นด้วย (หากมีความหนาแน่นของสารก่อภูมิต้านทาน หรือ แอนติเจนในระดับสูงกว่า 2 ไมโครกรัม/กรัม จะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อความไวที่จะทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ไรฝุ่น สำหรับบุคคลที่สุขภาพไม่แข็งแรง)

ผลการศึกษาเผยว่าระดับสารก่อภูมิต้านทาน หรือ แอนติเจนในบางครัวเรือนสูงกว่า 10 ไมโครกรัม/กรัม ซึ่งเสี่ยงต่อโอกาสเกิดโรคหอบหืดเมื่ออ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าระดับไรฝุ่นสูงสุดที่พบจากกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพฯสูงถึง 15.67 ไมโครกรัม/กรัม

ไรฝุ่นชนิดที่พบบ่อยภายในบ้านพักอาศัยของประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีดังต่อไปนี้ Dermatophagoide pteronyssinus หรือ ไรฝุ่นยุโรป Dermatophagoide farina หรือ ไรฝุ่นอเมริกา และ Blomia tropicalis หรือไรฝุ่นเขตเมืองร้อน รายงานจากประเทศสิงคโปร์เผยว่าไรฝุ่นเหล่านี้สามารถพบเจอได้ทุกที่ทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่พื้นที่ที่เป็นชื่อเรียกทางการของไรฝุ่นชนิดเหล่านั้น ซึ่งในพื้นที่เขตร้อนชื้นจะมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของไรฝุ่นอยู่แล้ว ทำให้สามารถพบชนิดของไรฝุ่นได้หลากหลาย

รายงานฉบับนี้ยังเผยอีกว่า ปริมาณของฝุ่นแค่เพียง 1 กรัม สามารถพบไรฝุ่นในนั้นได้ถึง 56 ตัว ในบางกรณีที่ร้ายแรงอาจพบไรฝุ่นได้ถึง 220 ตัว   โดยปกติแล้วผิวหนังของมนุษย์จะหลุดร่วงไปตามธรรมชาติประมาณ 28 กรัมในทุกๆเดือน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารชั้นยอดให้แก่ไรฝุ่น ไม่เพียงแต่ไรฝุ่นเท่านั้น มูลของไรฝุ่นก็เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้เช่นกัน เนื่องจากมีโปรตีนที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในปริมาณสูง และเป็นที่มาของอาการหอบหืดและภูมิแพ้ชนิดอื่นๆ  หนึ่งในโปรตีนนั้นมีทั้งเอนไซม์ที่ทำให้ผิวหนังหลุดร่วงและเชื้อราซึ่งเป็นอาหารของไรฝุ่น
ภัยร้ายจากฝุ่น…พบได้ทุกที่
เชื้อราที่พบภายในบ้านจะสืบพันธุ์โดยปล่อยสปอร์ขนาดเล็กมาก ซึ่งมักจะเป็นตัวกระตุ้นอาการภูมิแพ้ต่างๆรวมไปถึงหอบหืด และมีผลต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาพบว่าในหนึ่งตัวอย่างมีปริมาณเชื้อราอยู่ 628 cfu (หน่วยที่ได้จากวิธีตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์) ต่อฝุ่น 1g และเชื้อราเพียงตัวเดียวสามารถผลิตโปรตีนมากกว่า 40 ชนิดที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ อาการของภูมิแพ้ที่เกิดจากเชื้อรา คือ จาม อาการคัดจมูก และอาการคันที่ตาหรือน้ำตาไหล

 

ขนาดสปอร์ของเชื้อราบางสายพันธุ์ เช่น Aspergillus Penicillium และ Cladosporium จะมีขนาดที่เล็กมาก (น้อยกว่า 10 ไมครอน) จึงทำให้แทรกตัวลงไปยังหลอดลมได้ง่ายและทำให้เกิดอาการแพ้ที่มาจากระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น อาการหอบหืดหรือผนังถุงลมหนาขึ้น จากการศึกษาพบตัวอย่างที่มีเชื้อราหนาแน่นที่สุดสูงถึง 1,208 cfu/g ในเขตร้อนชื้นจะพบเชื้อราได้มาก ดังนั้นเมื่อมีจำนวนเชื้อราที่มีความหนาแน่นมาก ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอาการภูมิแพ้ที่สูงขึ้น

ไดสัน…สามารถกำจัดภัยร้ายจากฝุ่น
อาการภูมิแพ้กำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกด้วยสาเหตุจากไรฝุ่นหรือเชื้อราเป็นสาเหตุหลัก และจากการศึกษาของไดสันได้ยืนยันว่าทั้งไรฝุ่นและเชื้อรานั้นอยู่รอบๆตัวเรา การมีระบบการทำความสะอาดที่ดีและการถ่ายเทอากาศอย่างเป็นประจำเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการกับสิ่งที่ไม่ต้องการเหล่านี้

ไดสันได้พัฒนาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเพื่อรับมือกับศัตรูร้ายล่องหนเหล่านี้ ตั้งแต่ฝุ่นรวมไปถึงสารก่อภูมิแพ้ต่างๆที่หลบซ่อนอยู่ในพื้นบ้าน ที่นอน จนกระทั่งอณูต่างๆที่ล่องลอยในอากาศที่เราหายใจเข้าไป  ทั้งนี้ไดสัน ดิจิตอล มอเตอร์ V6 เป็นหัวใจหลักของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายของไดสัน โดยดิจิตอล มอเตอร์ V6 ทำให้เครื่องดูดฝุ่นไดสันเป็นเครื่องดูดฝุ่นอันทรงพลังที่สุดตั้งแต่เคยผลิตมา มีศักยภาพในการดูดและกำจัดฝุ่นรวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างเต็มที่ ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้สามารถดักจับสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างยอดเยี่ยมและยังปล่อยอากาศบริสุทธิ์ยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจอยู่ในปัจจุบันถูกใจบทความนี้  0