ชาวพุทธเมืองเหนือ เดินขึ้นดอยสุเทพไหว้พระวันวิสาขบูชาได้อุ่นใจกับ AIS 4G เครือข่ายเร็วแรง ครอบคลุม ทุกโค้ง

AIS_5

(19 พ.ค. 59) : เอไอเอสเดินหน้ายืนยันความแข็งแกร่งเครือข่ายต่อเนื่อง กับเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไทย พัฒนาเครือข่าย 4G ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมครบ 77 จังหวัด ให้ตอบสนองความต้องการมากยิ่งขึ้นในพื้นที่วัด หรือสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั้งในเมือง และภูมิประเทศที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม เช่น ดอยสุเทพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวไทยและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพกราบไหว้  

AIS_4

AIS_3

AIS_1


(19 พ.ค. 59) : เอไอเอสเดินหน้ายืนยันความแข็งแกร่งเครือข่ายต่อเนื่อง กับเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วไทย พัฒนาเครือข่าย 4G ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมครบ 77 จังหวัด ให้ตอบสนองความต้องการมากยิ่งขึ้นในพื้นที่วัด หรือสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งส่วนใหญ่กระจายอยู่ทั้งในเมือง และภูมิประเทศที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรม เช่น ดอยสุเทพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวไทยและนักท่องเที่ยวให้ความเคารพกราบไหว้

AIS_2

ด้วยธรรมเนียมปฏิบัติในลักษณะของการเดินขึ้นดอย เพื่อไปเวียนเทียน ในโอกาสวันวิสาขบูชา ดังนั้นเพื่ออำนวยความความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชน สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเส้นทางเดินขึ้นดอยสุเทพ  เอไอเอสจึงพัฒนาเครือข่าย 4G ให้ครอบคลุมทุกเส้นทางและทุกโค้งของดอยสุเทพ ซึ่งมีมากกว่า 68 โค้ง ทำให้ตลอดเส้นทาง ลูกค้าสามารถสื่อสารได้ทั้งโทร และดาต้าไม่หลุดด้วยคุณภาพของเครือข่าย 4Gถูกใจบทความนี้  1