เครือข่ายโฆษณาของ Facebook แนะทางเลือกโฆษณาวิดีโอที่มากขึ้นสำหรับกลุ่มธุรกิจ

facebbok

  ปัจจุบัน เครือข่ายโฆษณาได้ขยายการสนับสนุนในการทำวิดีโอที่มากขึ้น ซึ่งโฆษณาวิดีโอเหล่านี้จะปรากฏในทั้งแบบ in-stream (ก่อน คั่นกลาง และหลังการฉายวิดีโอ) และแบบ in-article (เริ่มจากอินสแตนท์ อาร์ติเคิลส์) จากผู้ลงโฆษณาที่ต้องการขับเคลื่อนการรับรู้และจดจำแบรนด์ 

 

facebbok

และในเวลานี้ กลุ่มธุรกิจก็สามารถขยายการเข้าถึงของวิดีโอบน Facebook และอินสตาแกรม สู่แอพและเว็บไซต์อื่นๆ ภายใต้เครือข่ายกลุ่มเป้าหมายซึ่งผู้ใช้งานมากมายได้ใช้งานเป็นประจำ

 

รายละเอียดหลัก:

·         เครือข่ายโฆษณาจะจัดสรรโฆษณาวิดีโอทั้งในรูปแบบ in-stream และ in-article

·         โฆษณาวิดีโอแบบ in-stream สามารถปรากฏขึ้นได้ในสามช่วง คือ 1) คั่นกลางระหว่างวิดีโอ (mid-roll)  2) ก่อนวิดีโอเล่น (pre-roll)  3) หลังวิดีโอจบ (post-roll)

·        โฆษณาวิดีโอแบบ in-article จะปรากฏขึ้นระหว่างย่อหน้าของเนื้อหาและจะเล่นอัตโนมัติ ทันทีที่แสดงภาพครึ่งเฟรมของวิดีโอ ปัจจุบัน โฆษณา in-article ใช้ได้เฉพาะในอินสแตนท์ อาร์ติเคิลส์เท่านั้น

·         เป็นครั้งแรกที่เครือข่ายโฆษณาบริการโฆษณาบนเดสก์ท็อป ทำให้ผู้ลงโฆษณาสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานในแต่ละอุปกรณ์ได้

 

ด้วยช่องทางการสื่อสารของคอนเทนต์ที่มากขึ้น เราสามารถสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ลงโฆษณาที่ต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ที่มากขึ้นผ่านวิดีโอ ผู้ลงโฆษณาทั่วโลกที่เข้าร่วมกับเครือข่ายโฆษณาสามารถสร้างการเข้าถึงเพิ่มเติมได้ถึงร้อยละ 10 มากกว่าการใช้ News Feed บนมือถือเพียงอย่างเดียว

 

วิดีโอเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับกลุ่มธุรกิจในการสื่อสารของแบรนด์ ซึ่งเป็นไปได้ทั้งในรูปแบบบันเทิงและรูปแบบส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการดูผ่านมือถือ อีกทั้ง ผู้คนได้ใช้เวลาชมวิดีโอบน Facebook กว่า 100 ล้านชั่วโมงต่อวัน แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของผู้ใช้งานที่หันมารับชมวิดีโอมากขึ้นถูกใจบทความนี้  1