ทรูคว้า 2 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ

true

  กลุ่มทรู ตอกย้ำภาพผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร รับ 2 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ รับรางวัล ผู้ให้บริการการสื่อสารแบบไร้สายแห่งปี 2559 (Thailand Mobile Service Provider of the Year) และรางวัล ผู้ให้บริการดาต้าบนเครือข่ายแบบไร้สายแห่งปี 2559 (Thailand Mobile Data Service Provider of the Year) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  

 

กลุ่มทรู ตอกย้ำภาพผู้นำบริการสื่อสารโทรคมนาคมครบวงจร รับ 2 รางวัล จากสถาบันชั้นนำระดับโลก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน โดย ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ ธุรกิจโมบายล์ รับรางวัล ผู้ให้บริการการสื่อสารแบบไร้สายแห่งปี 2559 (Thailand Mobile Service Provider of the Year) และรางวัล ผู้ให้บริการดาต้าบนเครือข่ายแบบไร้สายแห่งปี 2559 (Thailand Mobile Data Service Provider of the Year) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

bd4cJEKSM

ทั้งนี้ การมอบรางวัลองค์กรในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ (Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจในประเทศไทยที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ อาทิ ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า และการพัฒนาสินค้าอย่างมีกลยุทธ์ จากผลการวิจัยเชิงลึกและกระบวนการวิเคราะห์อย่างละเอียดโดยนักวิเคราะห์ผู้มีความชำนาญของบริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

อ้างอิง TrueMove H

 ถูกใจบทความนี้  1