สวัสดีวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 by tcvaio

 

70 ปีแห่งการครองราชย์ ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สุดที่จะคณานับ
คำพูดที่ครอบคลุมพระราชกรณียกิจทั้งหมดนั้นมีรวมในคำถวายพระพรของพระเถระว่า
สมเด็จพระบรมราชบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันระเสริฐ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะ PDAMobiz

 ถูกใจบทความนี้  0