ทักทายวันที่ 9 มิถุนายน 2559 by tcvaio

70 ปีแห่งการครองราชย์ ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย สุดที่จะคณานับ
คำพูดที่ครอบคลุมพระราชกรณียกิจทั้งหมดนั้นมีรวมในคำถวายพระพรของพระเถระว่า
สมเด็จพระบรมราชบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะ PDAMobizถูกใจบทความนี้  0