AIS จ่ายเงินค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดแรกเป็นจำนวน 8,602.8 ล้านบาทให้กับ กสทช. แล้ว

AIS1

  28 มิ.ย.2559 บริษัท เอไอเอส จำกัด นำโดยนายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ให้สำนักงาน กสทช. ซึ่งยอดรวมงวดแรก พร้อมหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมเป็น 8,602 ล้านบาท 

 

 AIS

รูปจาก Facebook คุณสมชาย เลิศสุทธิวงศ์
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz คู่กับ 940 – 950 MHz) ได้นำเงินค่าประมูลงวดแรก จำนวน 8,040 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีก 562.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,602.80 ล้านบาท พร้อมกันนี้ได้นำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระ เงินประมูลคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือวงเงิน 72,346.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล

ส่วนการชำระเงินประมูลงวดที่สอง จะชำระจำนวน4,020ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูล คลื่นความถี่งวดที่สามภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งงวดที่หนึ่งภายใน 15 วัน ขณะที่งวดที่สาม จะชำระจำนวน4,020ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 281.40 ล้านบาท พร้อมหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูล คลื่นความถี่งวดที่สี่ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่สองภายใน 15 วัน และสำหรับงวดสุดท้ายจะชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือทั้งหมด จำนวน59,574ล้านบาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,170.18 ล้านบาท ภายใน 15 วัน เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสำนักงาน กสทช. จะคืนหนังสือค้ำประกันที่ได้นำส่งในงวดที่สามภายใน 15 วันนับจากวันที่ผู้รับใบอนุญาตชำระเงินประมูลคลื่นความถี่งวดที่ 4

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จะเดินหน้าดูแลมาตรการเพื่อสังคมและคุ้มครองผู้บริโภคตามที่ได้สัญญาไว้กับ ประชาชน ทั้งการกำกับคุณภาพการให้บริการในเรื่องอัตราค่าบริการ การขยายโครงข่าย และคุณภาพของสัญญาณให้เป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้บริการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลง ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อีกทั้งเป็นการขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล เพื่อความก้าวหน้าของประเทศไทย เพื่อคนไทยทุกคน

นายสมชาย เลิศสุทธิวงศ์ ผู้บริหาร เอไอเอส ระบุว่า ลูกค้าระบบ 2จี ใช้งานต่อเนื่องได้หลังจากสัญญาณเดิม จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และรัฐบาลจะสามารถ นำเงินส่วนนี้ ไปใช้หมุนเวียนในโครงการของภาครัฐ ที่ต้องการขับเคลื่อน เช่น โครงการเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับเอไอเอส มีลูกค้าอีกจำนวนหนึ่ง ที่ใช้เครื่อง 2จี และลูกค้า 3จี ที่ใช้เครื่องเก่า 2 จี ประมาณ 6,000,000 เลขหมายนั้น จะทำให้มีการสวิงสัญญาณไปใช้สัญญาณในเครือข่ายที่เอไอเอสชนะประมูลคลื่น 900 MHz ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานใช้งานโดยไม่เกิดปัญหาสัญญาณดับ หากลูกค้าต้องการใช้เครือข่ายเดิม แต่หากไม่ต้องการ ก็สามารถย้ายไปเครือข่ายอื่นได้

สำหรับคลื่น 900 MHz ทางเอไอเอสจะให้ทีโอทีเช่าส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งคือให้บริการลูกค้าตามแผนงาน ซึ่งคลื่นที่เอไอเอสมีอยู่เดิมให้บริการลูกค้าได้ประมาณ 38,500,000 เลขหมาย แต่การมีคลื่น 900 MHz เข้ามา จะทำให้รองรับได้มากขึ้น ซึ่งตามศักยภาพจะทำให้มีขีดความสามารถในการรองรับได้ถึง 50,000,000 เลขหมาย สำหรับการลงทุน ยังมีแผนงานลงทุนประมาณ 40,000 ล้านบาท โดยจะสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ ได้ในภายในเดือนสิงหาคม 2559

 

ที่มา komchadluek  http://goo.gl/WjqP3p   thaipbs  https://goo.gl/E6Hnfq

 ถูกใจบทความนี้  1