เอดับบลิวเอ็นในเครือเอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz พร้อมนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หนุนประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

900 MHz_1

  30 มิถุนายน 2559 :  เอดับบลิวเอ็น ในเครือ เอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz หลังชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรกเมื่อ 28 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา  ยืนยันพร้อมนำคลื่น 900 MHz  มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สนับสนุนการเดินไปข้างหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มที่ 

 

900 MHz_2
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือ เอไอเอส พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เป็นตัวแทนรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท หลังจากชำระค่าประมูลงวดแรกจำนวน 8,602.8 ล้านบาท (รวมVAT) พร้อมแบงค์การันตี 72,346.98 ล้านบาท (รวมVAT) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

 

900 MHz_4

โดยนายสมชัย กล่าวว่า “การได้มาซึ่งคลื่น 900 MHz ครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งของเครือข่ายไร้สายเอไอเอส ด้วยเทคโนโลยีทั้ง 3G และ 4G  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพการใช้งานของลูกค้า  รวมถึงต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย ตามนโยบายสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรตามหลัก Ecosystem ที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ๆ อาทิ Internet of Things ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ การบริหารจัดการน้ำ หรือ ระบบสื่อสารในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 

900 MHz_3

“ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกิดการนำคลื่น 900 MHz ออกมาพัฒนา เพื่อประโยชน์ของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นการลงทุนเครือข่ายดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเข้าถึงระบบสื่อสารของประชาชนแล้ว  ยังถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ ทั้งการส่งมอบเงินจากการประมูลให้แก่ภาครัฐ, เกิดการลงทุน และจ้างงานจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขยายเครือข่าย ที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างมาก”

นายสมชัย กล่าวย้ำว่า “ด้วยขีดความสามารถของพนักงานและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ผมขอยืนยันและให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการจากคุณภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งในวันนี้และอนาคต, การลงทุนที่เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาพรวมการขยายตัวของความนิยมใช้บริการด้านดิจิทัลของคนไทย , ประชาชน ที่จะได้รับประโยชน์จากการยกระดับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ที่จะสนับสนุนการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้สมตามเจตนารมณ์อย่างแน่นอน”

 ถูกใจบทความนี้  0