ดีแทคร่วมถวายความจงรักภักดี ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ในโอกาสมหามงคล “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

IMG_2406

  เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นี้ ผู้บริหาร และพนักงานดีแทคพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองเพื่อรวมพลังถวายความจงรักภักดี และยังได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานถ่าย ทอดเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อพระองค์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเอง หรือจะเป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟัง  เรื่องราวความประทับใจที่ผ่านการคัดเลือก จะนำมาเผยแพร่ผ่าน Facebook Page ของดีแทค (Facebook.com/dtac) พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้ลูกค้าดีแทคและประชาชนทั่วไปร่วมส่งข้อความถวายพระพรผ่าน dtac.co.th/70thcelebration ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2559    

 

IMG_2396
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทคทั่วประเทศได้รวมพลังแสดงถึงความจงรักภักดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้พระองค์ท่านทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ณ ดีแทคเฮ้าส์ จัตุรัสจามจุรี โดยมี นายลาร์ส  นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนกล่าวเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ มากมาย โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของพสกนิกรเป็นหลัก ตลอดระยะ เวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ  พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา  ทรงให้ทุกอย่างกับพสกนิกรและชาติบ้านเมือง ทรงงานอย่างหนักเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์ ตรากตรำพระวรกายอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เพียงเพื่อมุ่งหวังให้พสกนิกรทั่วราชอาณาจักรมีความสงบร่มเย็นและมีความกินดีอยู่ดี พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยนั้น ใหญ่หลวงนัก สมดังที่ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 

IMG_2382

นายลาร์ส กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ผมเคยรู้สึกสงสัยว่า ทำไมคนไทยรักในหลวงมาก  ตั้งแต่ผมมาอยู่เมืองไทย และมีโอกาสเดินทางไปพบกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ในหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ ผมมักจะเห็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระมหากษัตริย์ของไทยในทุกที่ที่ไป และมักจะมีคนเล่าให้ผมฟังเสมอถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อคนไทยในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาวิถีชาวบ้าน การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ไปจนถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ผมเข้าใจว่าทำไมในหลวงจึงเป็นศูนย์รวมดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัทฯ ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรในหลวงทุกครั้งที่มีโอกาส  เหนือสิ่งอื่นใด ผมรู้สึกดีใจที่เห็นพนักงานดีแทคทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ ผมจึงขอเชิญชวนให้ลูกค้าดีแทคและประชาชนทุกท่านแสดงความจงรักภักดีร่วมส่งคำถวายพระพรผ่าน  dtac.co.th/70thcelebration  ในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี”

 ถูกใจบทความนี้  0