JWD Group จับมือกับ SAP และ Humanica เลือกใช้แอพพลิเคชั่น SAP® Business One on HANA มุ่งยกระดับการบริหารจัดการในองค์กร

2016-06-22_184535

 กรุงเทพฯ, 21 มิถุนายน 2559 – บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านบริการโลจิสติกส์และบริหารจัดการซัพพลายเชนแบบครบวงจร ได้ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท เอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด บริษัทผู้พัฒนาและติดตั้งระบบบริหารจัดการองค์กร Enterprise Resource Planning (ERP) ด้วยแอพพลิเคชั่น SAP Business One เพื่อองค์กรในประเทศไทย ในการเลือกใช้ SAP Business One on HANA แอพพลิเคชั่นแบบบูรณาการจากเอสเอพี ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะด้านการเงิน การขาย ไปจนถึงการจัดซื้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 

JWD Group จับมือกับ SAP และ Humanica เลือกใช้แอพพลิเคชั่น SAP® Business One on HANA มุ่งยกระดับการบริหารจัดการในองค์กร

โซลูชั่นแบบบูรณาการที่ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการเงิน การขาย ไปจนถึงการจัดซื้อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

2016-06-22_184535
แอพพลิเคชั่น SAP Business One on HANA ถูกออกแบบขึ้นเพื่อธุรกิจขนาดย่อมโดยเฉพาะ และถูกจำหน่ายผ่านพาร์ทเนอร์ของเอสเอพีเท่านั้น โดย SAP Business One on HANA สามารถช่วยให้บริษัทบริหารจัดการขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับมาอย่างทันท่วงที และผลักดันการเติบโตด้านกำไรให้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้น โซลูชั่นดังกล่าว ยังมอบการแสดงผลที่ชัดเจนของภาพรวมธุรกิจ พร้อมทั้งการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในทุกแง่มุมของการปฏิบัติงาน โดย SAP Business One on HANA สามารถจับข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญเพื่อเอื้อต่อการเข้าถึงได้ทันที ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ส่วนใดของบริษัทก็ตาม นับเป็นการส่งมอบทุกสิ่งที่หนึ่งบริษัทต้องการในการบริหารจัดการส่วนที่สำคัญต่างๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจ

การติดตั้ง SAP Business One on HANA จะช่วยสนับสนุน เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ในส่วนระบบบริหารจัดการการเงิน การขาย และการจัดซื้อ โดยเชื่อมต่อกับระบบจัดการคลังสินค้าและการขนส่งที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป มองว่า โซลูชั่นดังกล่าวคือปัจจัยสำคัญซึ่งจะช่วยให้กลุ่มบริษัทมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กลุ่มบริษัทเจดับเบิ้ลยูดี มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในกลุ่มเอง เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าทั่วไป สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง สินค้าประเภทรถยนต์ ตลอดจนธุรกิจให้บริการขนส่งและกระจายสินค้า อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทเจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ปมีการเติบโตและขยาย

 

ธุรกิจออกไปมากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการด้านการเงิน การขาย ไปจนถึงการจัดซื้อเพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว เราเลือกซอฟท์แวร์ SAP Business One on HANA มาเชื่อมต่อกับระบบการทำงานเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) ระบบบริหารจัดการพื้นที่จอดพักรถยนต์ (AYMS) ระบบจัดการคลังสินค้าห้องเย็น (CCMS) และระบบจัดการการขนส่ง (TMS) ซึ่งระบบเหล่าถูกออกแบบมาเพื่อให้เชื่อมต่อกับ SAP ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียน”

“ด้วยความน่าเชื่อถือในตัวแบรนด์ รวมทั้งระบบ ERP จากเอสเอพี เราเชื่อมั่นว่า SAP Business One on HANA คือโซลูชั่นที่จะช่วยให้เราสามารถต่อยอดการพัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานและการบริหาร โดยมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนงานต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว มีความโปร่งใสและความถูกต้องของข้อมูล สร้างมาตรฐานการทำงานระดับสากล ทั้งนี้ เราได้วางแผนที่จะขยายการใช้งาน SAP Business One on HANA ไปยังบริษัทอื่นๆในกลุ่มในอนาคตอีกด้วย”

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่ช่วยให้ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานด้านดิจิตอล และการบริหารจัดการการดำเนินงาน บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญของฮิวแมนิก้าเอง ทั้งในแง่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับธุรกิจให้เกิดความคล่องตัว บวกกับทีมพัฒนาที่มากประสบการณ์ ทักษะด้านดิจิตอลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก และความเชี่ยวชาญในการเลือกซอฟท์แวร์โซลูชั่นให้มีความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท

 

คุณศศิธร หิรัญศักดิ์ กรรมการบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด กล่าวว่า “ด้วยการที่เราเป็น Gold Certified Partner ของ SAP และเป็นบริษัทผู้ติดตั้งระบบบริหารจัดการองค์กรด้วยซอฟท์แวร์ SAP Business One ในประเทศไทย บวกกับทีมงานของเราที่มีประสบการณ์ในการติดตั้งโซลูชั่น ERP มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เราจึงมั่นใจว่าการติดตั้ง SAP Business One on HANA ให้กับ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป ในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บรรจุความสำเร็จ ตอบสนองตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการลงทุนครั้งนี้ และท้ายที่สุดจะช่วยให้ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต”

ด้านคุณนพดล เจริญทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เอสเอพี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่า โซลูชั่นของเอสเอพี จะช่วยสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป เพื่อมุ่งสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระดับอาเซียนได้ในอนาคต และด้วยการสนับสนุนจากฮิวแมนิก้า ในการติดตั้ง SAP Business One on HANA มาเป็นตัวช่วยใน

 

การดำเนินธุรกิจในครั้งนี้ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป สามารถขยายตัวและเติบโตได้รวดเร็วขึ้น เรามีความตื่นเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ เจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป เริ่มปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิตอลด้วย SAP Business One on HANA สู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ได้วางไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

###

 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท JWD

คิดอย่างผู้นำ…ทำให้ต่างอย่างมืออาชีพ

JWD คิดทุกเรื่องเพื่อบริการโลจิสติกส์ครบวงจร และบริหารจัดการซัพพลายเชน ที่โดดเด่นอย่างมีแนวคิด และเป็นผู้นำใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย

กลุ่มสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง

3 กลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ ที่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความรอบรู้ ภายใต้มาตรฐานการทำงานระดับสากล พร้อมบริการครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ทั้งสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุตสาหกรรม เป็นต้น   เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเดินหน้าตลอดเวลา จึงไม่เคยหยุดคิดที่จะให้บริการโลจิสติกส์เฉพาะทาง เพื่อทุกความต้องการของคุณ อาทิ บริการขนย้ายของใช้และเครื่องเรือนภายในบ้านหรือสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริการจัดการเอกสารและข้อมูลครบวงจร

 

เกี่ยวกับฮิวแมนิก้า

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ฮิวแมนิก้าเป็นบริษัทที่แยกตัวออกมาจาก PricewaterhouseCoopers (PwC) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีสี่แห่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากกว่า 250 คน ในการให้บริการลูกค้าที่หลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีการให้บริการติดตั้งและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรในองค์กร (Enterprise Resources Planning) ด้วย SAP Business One และให้บริการทางด้านระบบงานวางแผนทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) และล่าสุดซอฟแวร์ของบริษัทยังได้รับรางวัล 1 ใน 10 สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมแห่งปี 2553 จากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ รางวัล 1 ใน 4 ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ประจำปี 2558 จากธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัล Top Performance both revenue and new name และ The 1st SAP Business One on HANA customer in Thailand จากบริษัท เอสเอพี เอจี (ประเทศไทย)

 ถูกใจบทความนี้  0