ดีแทค กระทรวงไอซีที และสำนักงานการศึกษานอกระบบฯ ร่วมลงนามใน MoU เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

MoU signing-1

  1 มิถุนายน 2559 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ลงนามในบันทึกความร่วมมือ กับสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) และสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างสังคมคุณภาพ ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ตั้งเป้าให้มีผู้ใช้งานผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างน้อย 1,000,000 คน

 

MoU signing
ภายใต้ความร่วมมือ ทั้ง 3 หน่วยงานจะร่วมกันผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และใช้งานดิจิทัลที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ โดยกระทรวงไอซีทีจะดำเนินการพัฒนาวิทยากรของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการจะพัฒนาบุคลากรของ กศน. ให้เป็นผู้อำนวยให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล และดีแทคจะจัดทำหลักสูตรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน สร้างเครือข่ายเน็ตอาสา และสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนรับรู้ในวงกว้าง  โดยมีกรอบระยะเวลา 3 ปี

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า “ดีแทคยินดีมากที่ได้มีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมกัน เรามุ่งส่งเสริมให้ 100% ของคนไทยได้รับการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในฐานะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เป็นการก้าวสู่อนาคตแห่งดิจิทัลไปพร้อมๆ กันของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และดีแทคยังได้จัดทำ White Paper เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ‘โครงการดิจิทัลไทยแลนด์’ ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอีกด้วย”

ดีแทคก่อตั้งทีมงานเน็ตอาสาในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ทีมอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสอนวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อคนไทยมาแล้วกว่า 50,000 ราย สำหรับปี 2559 นี้ ดีแทควางแผนที่จะไปอบรมให้ความรู้และทักษะเชิงดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับวิชาชีพ-และการดำรงชีวิตแก่ประชาชนเพิ่มขึ้นจำนวน 300,000 คน ซึ่งเป็นการสร่วมผลักดันเป้าหมายของรัฐบาล พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืนในที่สุด

บรรยายภาพ (จากซ้าย) นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 ถูกใจบทความนี้  0