TrueMove H ลูกค้า 2G มั่นใจได้ว่าหลังวันที่ 30 มิ.ย.นี้ใช้งานได้ต่อเนื่องแน่นอน

1MNP 900 2G move to TMH

  แค่ย้ายมาทรูมูฟ เอช โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง  ย้ายมาทรูมูฟ เอชวันนี้รับซิมฟรี หรือมือถือฟรี  ที่ทรูช้อป และ 7-11 ทั่วประเทศ เพราะทรูมูฟ เอชเป็นเครือข่ายเดียวที่ให้บริการครบทุกคลื่นความถี่  ครอบคลุมทั่วไทย

 

 

MNP 900 2G move to TMH
ลูกค้า 2G มั่นใจได้ว่าหลังวันที่ 30 มิ.ย.นี้ใช้งานได้ต่อเนื่องแน่นอน

แค่ย้ายมาทรูมูฟ เอช โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง  ย้ายมาทรูมูฟ เอชวันนี้รับซิมฟรี หรือมือถือฟรี
ที่ทรูช้อป และ 7-11 ทั่วประเทศ เพราะทรูมูฟ เอชเป็นเครือข่ายเดียวที่ให้บริการครบทุกคลื่นความถี่  ครอบคลุมทั่วไทย

 ถูกใจบทความนี้  1