AIS ส่งความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศตุรกี

AIS 4G

 (16 กรกฎาคม 2559) เอไอเอสส่งความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศตุรกี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศตุรกี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้ฟรี ที่หมายเลข +905336415698 และ AIS CALL CENTER +6622719000 พร้อมโทรกลับไทย โทรหาเบอร์อื่นๆ ในประเทศตุรกี รับสาย และรับ-ส่ง SMS ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 (เวลาประเทศตุรกี)

 

AIS 4G
(16 กรกฎาคม 2559) เอไอเอสส่งความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศตุรกี พร้อมให้ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศตุรกี สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ได้ฟรี ที่หมายเลข +905336415698 และ AIS CALL CENTER +6622719000 พร้อมโทรกลับไทย โทรหาเบอร์อื่นๆ ในประเทศตุรกี รับสาย และรับ-ส่ง SMS ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2559 (เวลาประเทศตุรกี)

 ถูกใจบทความนี้  0