เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 10

160727 Pic_เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 10_1

 นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ตอกย้ำการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 10 ขึ้น ณ มูลนิธิผู้พิการไทยเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานผู้พิการทางร่างกาย อาทิ รับสายลูกค้า, สอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับสิทธิ์ Serenade รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย

 

160727 Pic_เอไอเอส เปิดศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ แห่งที่ 10_2
นางสาวใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ ตอกย้ำการสร้างโอกาสทางด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กรและสังคมไปพร้อมๆ กัน โดยล่าสุดเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผู้พิการ” แห่งที่ 10 ขึ้น ณ มูลนิธิผู้พิการไทยเพื่อสังคม กรุงเทพมหานคร ออกแบบการทำงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานผู้พิการทางร่างกาย อาทิ รับสายลูกค้า, สอบถามข้อมูลส่วนตัวเพื่อรับสิทธิ์ Serenade รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วย

 ถูกใจบทความนี้  0