แอ็กซิสเตรียมจัดงาน Axis Solutions Expo 2016 โชว์นวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดล้ำ

  กรุงเทพฯ—7 กรกฏาคม 2559– แอ็กซิส คอมมูนิเคชันส์ ผนึกพันธมิตรชั้นนำ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อและโซลูชันวีดีโออัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ฉลาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่แห่งปี Axis Solutions Expo 2016 ภายใต้แนวคิด Innovating for Smarter, Safer World จัดแสดงสุดยอดโซลูชัน นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยมากที่สุด โดยไฮไลต์อยู่ที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชันใหม่ๆ ครั้งแรกในโลก พร้อมนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรมหลักสำคัญๆของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบวีดีโอสำหรับรักษาความปลอดภัยชุมชน เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร้านค้าปลีก การจัดการการขนส่งมวลชนโดยข้อมูลจากภาพ ภาคการผลิต การบริหารจัดการตึกแบบอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน ธุรกิจการเงินการธนาคาร เมืองอัจฉริยะและอีกมากมาย เพราะนับจากนี้ไป กล้องไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่บันทึกภาพอย่างเดียวอีกต่อไป   

 


มร. แม็กนัส เซเดอร์เฟลด์ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกใต้ บริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชันส์ จำกัด เปิดเผยว่า เพื่อตอกย้ำตำแหน่งผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อและโซลูชันอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ปลอดภัย บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ จัดงาน                   Axis Solutions Expo 2016 – Innovating for Smarter, Safer World นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์กล้องวงจรปิดทุกชนิด ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค              ในยุคดิจิทัล โดยในงานจะได้พบกับการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ อย่างครบถ้วน ราวกับว่าได้มาเยือนเมืองเล็กๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุมทุกความต้องการ โดยจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการบูรณาการ การนำภาพวีดีโอไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการพัฒนาด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการพัฒนาทางธุรกิจเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วน

 

สำหรับเทคโนโลยีเด่นๆ ที่จะจัดแสดงในงานประกอบด้วย

1. Axis End-to-End Solution โซลูชันสำหรับความต้องการใช้งานขนาดกลางที่ทำให้การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเป็นเรื่องง่าย รวมถึงการนำเอาตัวอย่างห้อง Control Room ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อมาสาธิตให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าใจความต้องการพื้นฐาน และเพิ่มความเข้าใจในด้านการจัดการข้อมูลวีดีโอเพื่อให้มีการบริหารจัดการได้ง่ายและเป็นระบบยิ่งขึ้น

2. Smart Business Solution พบกับการนำเทคโนโลยีระบบวีดีโอที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นเซ็นเซอร์ บนระบบ Internet of Things (IoT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มยอดขาย ประหยัดต้นทุนและเสริมความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้าน
a. Smart Retail พบกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกและสาขาย่อยของธุกรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้า ทราบถึงเพศและอายุ รวมไปถึงทราบได้ว่าสินค้าตรงจุดไหนขายดีที่สุด เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ปรับปรุงการขายผลิตภัณท์และบริการภายในสาขา
b. Smart Manufacturing สิ่งที่สำคัญที่สุดของภาคการผลิตก็คือ การปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันผู้บุกรุก โดยสามารถบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง ในงานนี้จะได้พบกับการบริหารจัดการความปลอดภัยผ่านระบบไอพี ซึ่งผู้ดูแลสามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาผ่านทางระบบ Internet หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือ และการประยุกต์ใช้วีดีโอสำหรับงาน Process Optimization
c. Smart Banking and Finance นอกจากความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในธุกริจแล้ว การบริหารจัดการด้านการให้บริการเพื่อเพิ่มความประทับใจให้ลูกค้ายังเป็นส่วนสำคัญอย่างมากอีกด้วย ซึ่งในส่วนนี้จะได้พบกับการบริหารจัดการในสาขาของธนาคาร ที่ผนวกเข้ากับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ทำให้สามารถพบปัญหาและแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที การบริหารคิวการรับบริการ                                (Queue management) นอกจากการจำลองสาขาซึ่งเปรียบเหมือนหน้าบ้านแล้ว ยังมีส่วนของ Data Center ซึ่งจะได้พบกับโซลูชั่นเพื่อตอบโจทย์ตามมาตรฐานของ Data Center ในทางการเงินการธนาคารว่าควรจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไร
d. Smart Building พบกับการบริหารจัดการตึกแบบอัจฉริยะและประหยัดพลังงาน               ซึ่งผู้บริหารจัดการตึกสามารถควบคุมได้จากส่วนกลาง ทั้งในด้านการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์  การตรวจสอบความผิดปกติของระบบภายในอาคารได้อย่างทันท่วงที เพื่อที่จะจัดการปัญหา รวมถึงการแจ้งข้อมูล แจ้งเตือนให้ผู้อาศัยหรือผู้เช่า ในกรณีที่เกิดความไม่ปกติเกิดขึ้นภายในอาคาร เพื่อความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อาศัย

3. Smart Security Solution เพราะชีวิตเปรียบเป็นมูลค่าไม่ได้ การบริหารความปลอดภัยชุมชนจึงมีความสำคัญเพื่อปูพื้นฐานไปสู่เมืองอัจฉริยะ โดยโซลูชั่นที่นำเสนอในงานได้แก่
a. Smart Public Transportation ในขณะที่การพัฒนาด้านขนส่งมวลชนของประเทศไทยมีอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จะได้พบกับสิ่งที่เราควรจะคาดหวังว่า จะได้รับจากการใช้บริการขนส่งมวลชน ทั้งในแง่ของความปลอดภัย การแจ้งเตือนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉิน หรือกระทั่งการแจ้งเตือนด้วยระบบอัจฉริยะที่คิดแทนถึงปัญหาและวิธีแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ

b. Smart City : Smart Surveillance ควรจะเป็นอย่างไร ในส่วนนี้มีคำตอบ ท่านจะได้พบกับการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชนเมืองเมืองที่มีประสิทธิภาพสูง การแจ้งเตือนเมือมีเหตุร้าย การขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน การบริหารจัดการระบบจราจร และระบบอืนๆ  เพื่อนำมาพัฒนาให้กลายเป็นเมืองที่ฉลาดขึ้น
c. Smart City : Safe City จะทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรม เราจะสามารถติดตามตัวคนร้ายได้อย่างไร สามารถมาชมได้ที่โซลูชั่นนี้ ที่มีทั้งระบบการจดจำใบหน้า (facial recognition) และระบบติดตามคนร้าย ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่เลือกดูได้เฉพาะผู้ต้องสงสัยว่ามีการเดินทางมาจากจุดใดและไปต่อในทิศทางใด และการติดตามในรูปแบบอื่นๆ เพื่อการควบคุมตัวอาชญากรให้ได้เร็วที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติม  www.axis.com/events/axis-solution-expo-2016

 ถูกใจบทความนี้  0