ซิสโก้ปิด “ช่องว่างประด้านความปลอดภัย” ด้วยบริการใหม่ และโซลูชั่นแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ แนวทางด้านสถาปัตยกรรมของซิสโก้เพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการรักษาความปลอดภัย

Cisco CLUS Security

 กรุงเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2559 – ซิสโก้เปิดตัวบริการ และโซลูชั่นใหม่ด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ โดยพัฒนาต่อยอดจากสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้นภัยคุกคามของซิสโก้  กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ประกอบด้วยโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้มีการผนวกรวมอย่างกลมกลืน ใช้งานง่าย รองรับระบบงานอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการคุ้มครองโมเดลธุรกิจดิจิตอล โดยครอบคลุมตั้งแต่เครือข่ายไปจนถึงอุปกรณ์ลูกข่ายและระบบคลาวด์ แนวทางสถาปัตยกรรมของซิสโก้ตรวจจับภัยคุกคามได้มากกว่า และช่วยให้ลูกค้าทั่วไปลดเวลาที่ใช้ในการตรวจจับให้เหลือเพียง “17 ชั่วโมง” ซึ่งเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ 100 วัน

 

Cisco CLUS Security
ปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลอย่างแพร่หลายทำให้มีผู้ใช้ อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆ จึงประสบปัญหาท้าทายในการปกป้องพื้นที่โจมตีที่ขยายใหญ่มากขึ้น  ด้วยพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น และโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการสร้างผลกำไร กลุ่มคนร้ายจึงมุ่งมั่นที่จะโจมตีธุรกิจ องค์กรต่างๆ และผู้ใช้อย่างไม่หยุดหย่อน และเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บริษัทต่างๆ ได้ปรับใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่แยกออกจากกันมากถึง 70 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดปัญหายุ่งยากในการบริหารจัดการ และมักจะทำให้องค์กรธุรกิจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าแนวทางแบบเก่าในการติดตั้งผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเฉพาะจุดนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่ไม่สามารถจัดการได้ และนำไปสู่ปัญหาช่องว่างด้านประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสำหรับบริษัทต่างๆ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ประกอบสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ควบคู่ไปกับการลดความยุ่งยากซับซ้อน นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาช่องว่างดังกล่าวและยกระดับความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการผสานรวมความสามารถที่เหนือชั้นในการตรวจสอบเครือข่าย และกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่หลากหลาย ซิสโก้เพิ่มความสะดวกให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีสาขามากมาย และมีการทำงานนอกสถานที่ในการปรับใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในจุดที่ต้องการ โดยครอบคลุมตั้งแต่สำนักงานสาขาไปจนถึงสำนักงานใหญ่ รวมไปถึงผู้ใช้ (end-user) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ซิสโก้ฝังระบบรักษาความปลอดภัยไว้ในจุดเชื่อมต่อที่ผู้ใช้เข้าถึง ดังนั้นเครือข่าย, แอ็คเซสพอยต์ หรืออุปกรณ์ลูกข่ายจึงมีความปลอดภัยก่อนที่ลูกค้าจะล็อกออนเข้าสู่ระบบ

ซิสโก้ได้เปิดตัวโซลูชั่นและบริการต่อไปนี้ เพื่อมอบระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า:

Cisco CLUS Security

 กรุงเทพฯ – 26 กรกฎาคม 2559 – ซิสโก้เปิดตัวบริการ และโซลูชั่นใหม่ด้านการรักษาความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ โดยพัฒนาต่อยอดจากสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้นภัยคุกคามของซิสโก้  กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ประกอบด้วยโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้มีการผนวกรวมอย่างกลมกลืน ใช้งานง่าย รองรับระบบงานอัตโนมัติ ช่วยให้บริษัทต่างๆ มีแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการคุ้มครองโมเดลธุรกิจดิจิตอล โดยครอบคลุมตั้งแต่เครือข่ายไปจนถึงอุปกรณ์ลูกข่ายและระบบคลาวด์ แนวทางสถาปัตยกรรมของซิสโก้ตรวจจับภัยคุกคามได้มากกว่า และช่วยให้ลูกค้าทั่วไปลดเวลาที่ใช้ในการตรวจจับให้เหลือเพียง “17 ชั่วโมง” ซึ่งเร็วกว่ามากเมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ 100 วัน ……

 

Cisco CLUS Security
ปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิตอลอย่างแพร่หลายทำให้มีผู้ใช้ อุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทต่างๆ จึงประสบปัญหาท้าทายในการปกป้องพื้นที่โจมตีที่ขยายใหญ่มากขึ้น  ด้วยพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้น และโอกาสที่เพิ่มขึ้นในการสร้างผลกำไร กลุ่มคนร้ายจึงมุ่งมั่นที่จะโจมตีธุรกิจ องค์กรต่างๆ และผู้ใช้อย่างไม่หยุดหย่อน และเพื่อรับมือกับปัญหานี้ บริษัทต่างๆ ได้ปรับใช้ผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่แยกออกจากกันมากถึง 70 รายการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดปัญหายุ่งยากในการบริหารจัดการ และมักจะทำให้องค์กรธุรกิจตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

แม้ว่าแนวทางแบบเก่าในการติดตั้งผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเฉพาะจุดนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่ไม่สามารถจัดการได้ และนำไปสู่ปัญหาช่องว่างด้านประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสำหรับบริษัทต่างๆ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ประกอบสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมที่แข็งแกร่ง จึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถ ควบคู่ไปกับการลดความยุ่งยากซับซ้อน นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับลูกค้าในการแก้ไขปัญหาช่องว่างดังกล่าวและยกระดับความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยการผสานรวมความสามารถที่เหนือชั้นในการตรวจสอบเครือข่าย และกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรที่หลากหลาย ซิสโก้เพิ่มความสะดวกให้แก่องค์กรธุรกิจที่มีสาขามากมาย และมีการทำงานนอกสถานที่ในการปรับใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพในจุดที่ต้องการ โดยครอบคลุมตั้งแต่สำนักงานสาขาไปจนถึงสำนักงานใหญ่ รวมไปถึงผู้ใช้ (end-user) ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ซิสโก้ฝังระบบรักษาความปลอดภัยไว้ในจุดเชื่อมต่อที่ผู้ใช้เข้าถึง ดังนั้นเครือข่าย, แอ็คเซสพอยต์ หรืออุปกรณ์ลูกข่ายจึงมีความปลอดภัยก่อนที่ลูกค้าจะล็อกออนเข้าสู่ระบบ

ซิสโก้ได้เปิดตัวโซลูชั่นและบริการต่อไปนี้ เพื่อมอบระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า:

Cisco Umbrella Roaming: การปกป้องแบบรวมศูนย์ที่นำเสนอผ่านระบบคลาวด์นี้เป็นวิธีที่ง่ายดายที่สุดในการกำจัดจุดบอดนอกเครือข่าย โดยคุ้มครองพนักงานที่ใช้บริการข้ามเครือข่ายหรือโรมมิ่งในทุกที่ขณะทำงาน  Umbrella Roaming ซึ่งถูกรวมไว้เป็นโมดูลใน AnyConnect® (โซลูชั่น VPN ของซิสโก้) จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มเติมเลเยอร์ใหม่ของการปกป้องนอกเครือข่าย ซึ่งจะช่วยปิดกั้นการเชื่อมต่อไปยังไซต์อันตราย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเอเจนต์เพิ่มเติม

Cisco Umbrella Branch: โซลูชั่นที่นำเสนอผ่านระบบคลาวด์นี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมการใช้งานของ Guest บน Wi-Fi ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการกรองเนื้อหาคอนเทนต์ที่ใช้งานง่าย ด้วย Umbrella Branch องค์กรธุรกิจสามารถอัพเกรด Integrated Services Routers (ISR) เพื่อรองรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่สะดวกรวดเร็วสำหรับสำนักงานสาขา

Cisco Defense Orchestrator: แอพพลิเคชั่นการจัดการบนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายสำหรับสำนักงานสาขา โดยครอบคลุมอุปกรณ์หลายพันเครื่อง ผ่านทางคอนโซลหนึ่งเดียวบนระบบคลาวด์ที่ใช้งานง่าย  แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยจากซิสโก้ ตั้งแต่ไฟร์วอลล์ ASA และ ASAv ไปจนถึงไฟร์วอลล์รุ่นอนาคต Cisco Firepower™ และ ASA พร้อมด้วย FirePOWER™ Services ซึ่งประกอบด้วย Firepower Threat Defense และ OpenDNS

อุปกรณ์ Cisco Meraki® MX Security พร้อมด้วย Advanced Malware Protection (AMP) และ Threat Grid: โซลูชั่นการจัดการภัยคุกคามแบบครบวงจร (Unified Threat Management – UTM) บนระบบคลาวด์นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงสำหรับองค์กรที่มีสาขาหลายแห่ง โดยสำนักงานสาขาจะมีระบบป้องกันมัลแวร์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบไฟล์กับฐานข้อมูลคลาวด์ เพื่อระบุคอนเทนต์อันตราย และปิดกั้นไฟล์ก่อนที่ผู้ใช้จะดาวน์โหลด

Cisco Stealthwatch Learning Network License: คอมโพเนนต์นี้ช่วยให้เราเตอร์ Cisco ISR ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับด้านความปลอดภัยและบังคับใช้นโยบายเพื่อการป้องกันภัยคุกคามสำหรับสำนักงานสาขา โดยองค์กรธุรกิจสามารถตรวจจับและติดตามความผิดปกติในแทรฟฟิกเครือข่าย วิเคราะห์กิจกรรมเครือข่ายที่น่าสงสัย และระบุแทรฟฟิกอันตรายได้

นอกจากนี้ บริการ Cisco Security Services for Digital Transformation ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างรากฐานระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ  บริการใหม่นี้ช่วยให้องค์กรตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานหลักๆ ในด้านความปลอดภัย เพื่อระบุความพร้อมในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอล  ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย และจัดหาโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามแนวโน้มอุตสาหกรรมและความต้องการที่สำคัญๆ ทางด้านธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัว นวัตกรรม และการเติบโต

คู่ค้าด้านช่องทางจัดจำหน่ายของซิสโก้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เพื่อสร้างและจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ ที่เปิดตัวในวันนี้จะช่วยให้คู่ค้าสามารถออกแบบโซลูชั่นอัตโนมัติที่เรียบง่ายและเปิดกว้างสำหรับลูกค้า โดยต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชั่นและการปกป้องที่เหนือชั้นบนระบบคลาวด์ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการจัดการระบบรักความปลอดภัยโดยรวม ซิสโก้กำลังขยายโอกาสด้านงานบริการให้แก่คู่ค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้า และสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

คำกล่าวสนับสนุน
“ธุรกิจดิจิตอลก่อให้เกิด “ผลกระทบต่อความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์” ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงพยายามหาหนทางที่จะจัดการกับปัญหาท้าทายด้านความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ และกระจัดกระจาย รวมถึงการโจมตีผ่านช่องทางต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันลูกค้าของเราต้องการแนวทางแบบครบวงจรสำหรับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น และซิสโก้ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้นภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆในโลกดิจิตอล”

นาบเดวิด เกอเคเลอร์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ซีสเต็มส์

ทรัพยากรสนับสนุน
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยง่ายๆ  http://blogs.cisco.com/security/more-effective-security-made-simple
ติดตามซิสโก้บน Twitter @Cisco Security
ถูกใจ Cisco Security บน Facebook

เกี่ยวกับ ซิสโก้
ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 บุคลากรของเรา ผลิตภัณฑ์ และ พันธมิตรช่วยเหลือสังคมเชื่อมต่อโอกาสทางดิจิตอลอย่างปลอดภัย ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ newsroom.cisco.com และติดตามข่าวสารของซิสโก้บนทวิตเตอร์ที่ @Cisco

Umbrella Roaming: การปกป้องแบบรวมศูนย์ที่นำเสนอผ่านระบบคลาวด์นี้เป็นวิธีที่ง่ายดายที่สุดในการกำจัดจุดบอดนอกเครือข่าย โดยคุ้มครองพนักงานที่ใช้บริการข้ามเครือข่ายหรือโรมมิ่งในทุกที่ขณะทำงาน  Umbrella Roaming ซึ่งถูกรวมไว้เป็นโมดูลใน AnyConnect® (โซลูชั่น VPN ของซิสโก้) จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มเติมเลเยอร์ใหม่ของการปกป้องนอกเครือข่าย ซึ่งจะช่วยปิดกั้นการเชื่อมต่อไปยังไซต์อันตราย โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเอเจนต์เพิ่มเติม

Cisco Umbrella Branch: โซลูชั่นที่นำเสนอผ่านระบบคลาวด์นี้ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถควบคุมการใช้งานของ Guest บน Wi-Fi ได้ดียิ่งขึ้น ผ่านการกรองเนื้อหาคอนเทนต์ที่ใช้งานง่าย ด้วย Umbrella Branch องค์กรธุรกิจสามารถอัพเกรด Integrated Services Routers (ISR) เพื่อรองรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรที่สะดวกรวดเร็วสำหรับสำนักงานสาขา

Cisco Defense Orchestrator: แอพพลิเคชั่นการจัดการบนระบบคลาวด์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดนโยบายสำหรับสำนักงานสาขา โดยครอบคลุมอุปกรณ์หลายพันเครื่อง ผ่านทางคอนโซลหนึ่งเดียวบนระบบคลาวด์ที่ใช้งานง่าย  แอพพลิเคชั่นนี้ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยจากซิสโก้ ตั้งแต่ไฟร์วอลล์ ASA และ ASAv ไปจนถึงไฟร์วอลล์รุ่นอนาคต Cisco Firepower™ และ ASA พร้อมด้วย FirePOWER™ Services ซึ่งประกอบด้วย Firepower Threat Defense และ OpenDNS

อุปกรณ์ Cisco Meraki® MX Security พร้อมด้วย Advanced Malware Protection (AMP) และ Threat Grid: โซลูชั่นการจัดการภัยคุกคามแบบครบวงจร (Unified Threat Management – UTM) บนระบบคลาวด์นี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงสำหรับองค์กรที่มีสาขาหลายแห่ง โดยสำนักงานสาขาจะมีระบบป้องกันมัลแวร์ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบไฟล์กับฐานข้อมูลคลาวด์ เพื่อระบุคอนเทนต์อันตราย และปิดกั้นไฟล์ก่อนที่ผู้ใช้จะดาวน์โหลด

Cisco Stealthwatch Learning Network License: คอมโพเนนต์นี้ช่วยให้เราเตอร์ Cisco ISR ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับด้านความปลอดภัยและบังคับใช้นโยบายเพื่อการป้องกันภัยคุกคามสำหรับสำนักงานสาขา โดยองค์กรธุรกิจสามารถตรวจจับและติดตามความผิดปกติในแทรฟฟิกเครือข่าย วิเคราะห์กิจกรรมเครือข่ายที่น่าสงสัย และระบุแทรฟฟิกอันตรายได้

นอกจากนี้ บริการ Cisco Security Services for Digital Transformation ยังช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถสร้างรากฐานระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ  บริการใหม่นี้ช่วยให้องค์กรตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานหลักๆ ในด้านความปลอดภัย เพื่อระบุความพร้อมในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอล  ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญสูงจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัย และจัดหาโซลูชั่นที่ปรับแต่งตามแนวโน้มอุตสาหกรรมและความต้องการที่สำคัญๆ ทางด้านธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความคล่องตัว นวัตกรรม และการเติบโต

คู่ค้าด้านช่องทางจัดจำหน่ายของซิสโก้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า เพื่อสร้างและจัดการโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่ๆ ที่เปิดตัวในวันนี้จะช่วยให้คู่ค้าสามารถออกแบบโซลูชั่นอัตโนมัติที่เรียบง่ายและเปิดกว้างสำหรับลูกค้า โดยต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชั่นและการปกป้องที่เหนือชั้นบนระบบคลาวด์ซึ่งเพิ่มความสะดวกในการจัดการระบบรักความปลอดภัยโดยรวม ซิสโก้กำลังขยายโอกาสด้านงานบริการให้แก่คู่ค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้า และสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

คำกล่าวสนับสนุน
“ธุรกิจดิจิตอลก่อให้เกิด “ผลกระทบต่อความปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์” ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่างๆ จึงพยายามหาหนทางที่จะจัดการกับปัญหาท้าทายด้านความปลอดภัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ และกระจัดกระจาย รวมถึงการโจมตีผ่านช่องทางต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นปัจจุบันลูกค้าของเราต้องการแนวทางแบบครบวงจรสำหรับการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น และซิสโก้ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมการรักษาความปลอดภัยที่มุ่งเน้นภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆในโลกดิจิตอล”

นาบเดวิด เกอเคเลอร์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยของซิสโก้ ซีสเต็มส์

ทรัพยากรสนับสนุน
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความปลอดภัยง่ายๆ  http://blogs.cisco.com/security/more-effective-security-made-simple
ติดตามซิสโก้บน Twitter @Cisco Security
ถูกใจ Cisco Security บน Facebook

เกี่ยวกับ ซิสโก้
ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 บุคลากรของเรา ผลิตภัณฑ์ และ พันธมิตรช่วยเหลือสังคมเชื่อมต่อโอกาสทางดิจิตอลอย่างปลอดภัย ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ newsroom.cisco.com และติดตามข่าวสารของซิสโก้บนทวิตเตอร์ที่ @Cisco

 ถูกใจบทความนี้  0