เอไอเอส จับมือ บขส. นำร่องโครงการ “Free Wifi on Bus by AIS” ให้ผู้โดยสารรถ บขส. ท่องเน็ตได้ตลอดการเดินทาง ยกระดับการให้บริการยุคดิจิทัล

 14 กรกฎาคม 2559 : เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดย นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมนำร่องเปิดให้บริการโครงการ “บขส. Free Wifi on Bus by AIS โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ

 


14 กรกฎาคม 2559 : เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดย นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมนำร่องเปิดให้บริการโครงการ “บขส. Free Wifi on Bus by AIS

 

โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ มาสนับสนุนการให้บริการรถสาธารณะ และยกระดับการบริการด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร รถ บขส. สามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโลกออนไลน์, ติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรักหรือทำธุรกรรมบนมือถือได้ตลาดการเดินทางผ่านเครือข่าย Wifi ซึ่งเอไอเอสมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะนำโครงข่ายดิจิทัล มาสนับสนุนและเสริมขีดความสามารถการให้บริการและการแข่งขันให้แก่ภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน หรือ Digital Transformation อันจะเป็นการร่วมผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0

 ถูกใจบทความนี้  0