แม็คอาฟี แล็บส์ เตือนภัยรูปแบบใหม่จากโมบายแอพพลิเคชั่น

1mfe-labs-report-long

กรุงเทพฯ 11 กรกฎาคม 2559 – เมื่อเร็วๆ นี้ อินเทล ซิเคียวริตี้ ได้เปิดเผยรายงานของแม็คอาฟี แล็บส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2016 (McAfee Labs Threats Report: June 2016) ซึ่งกล่าวถึงการเติบโตของอาชญากรรมไซเบอร์ในรูปแบบใหม่บนโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile App Collusion) โดยอาชญากรออนไลน์เหล่านี้ได้ใช้โมบายแอพพลิเคชั่นมากกว่าหนึ่งแอพพลิเคชั่นเป็นช่องทางในการเข้าถึงและล้วงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน สำรวจไฟล์ข้อมูลต่างๆ ส่งข้อความหลอกลวง ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต และยังส่งตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกด้วย    

 

mfe-labs-report-long

แม็คอาฟี แล็บส์ ได้ทำการสำรวจการทำงานของโมบายแอพพลิเคชั่นจำนวน  21 แอพพลิเคชั่น มากกว่า 5,000 เวอร์ชั่น ซึ่งทั้งหมดเป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น วิดีโอสตรีมมิ่ง การตรวจวัดสุขภาพ และการวางแผนท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม พบว่าโมบายแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าของอาชญากรรมออนไลน์ได้หากขาดการอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจู่โจมมากที่สุด

 

ขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในรูปแบบนี้ได้ถูกคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นเวลาหลายปีแล้ว และเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่นหลักของแต่ละแอพพลิเคชั่นเพื่อก่อภัยคุกคามในโลกออนไลน์กลายเป็นภัยที่แพร่หลายเพราะผู้ประสงค์ร้ายสามารถฉกฉวยโอกาสจากความสามารถของแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารถึงกันข้ามระบบปฏิบัติการได้ ทั้งนี้ แม็คอาฟี แล็บส์ ได้จำแนกภัยจากขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ดังกล่าวไว้สามประเภท ได้แก่:

·         การโจรกรรมข้อมูล: เกิดจากการที่แอพพลิเคชั่นซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับทำการเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ และมีการส่งข้อมูลที่ต้องการออกนอกระบบโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม

·         การโจรกรรมทางการเงิน: เกิดจากการที่แอพพลิเคชั่นหนึ่งส่งข้อมูลทางการเงินไปยังอีกแอพพลิเคชั่นที่สามารถดำเนินธุรกรรมหรือขอข้อมูลทางการเงินเพื่อจุดประสงค์ในการโจรกรรม

·         การใช้บริการของระบบในทางที่ผิด: เกิดจากการที่แอพพลิเคชั่นหนึ่งมีความสามารถในการควบคุมบริการพื้นฐานในระบบ จนสามารถดักจับข้อมูลหรือคำสั่งจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้ เพื่อดำเนินการในกิจกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ

 

ขบวนการอาชญากรรมไซเบอร์ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นนี้ ต้องประกอบด้วยอย่างน้อยหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ใช้งาน ซึ่งจะทำงานร่วมกับอีกแอพพลิเคชั่นหนึ่งที่ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลออกไปนอกระบบ โดยแอพพลิเคชั่นทั้งสองนี้อาจถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ หรือบังเอิญทำงานประสานกัน เนื่องมาจากการรั่วไหลของข้อมูลที่ทั้งสองแอพพลิเคชั่นใช้งาน หรือจากการที่ชุดซอฟต์แวร์นั้นๆ มีมัลแวร์แอบแฝงอยู่ ในกรณีดังกล่าวแอพพลิเคชั่นอาจใช้พื้นที่จัดเก็บไฟล์ร่วมกัน โดยทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงไฟล์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และกำหนดช่องทางที่แยบยลที่สุดในการสั่งการจากนอกระบบ

 

นอกจากนี้ ในรายงานยังได้เปิดเผยถึงการกลับมาของโทรจัน W32/Pinkslipbot หรือที่รู้จักในชื่อ Qakbot, Akbot, หรือ QBot โดยไวรัสดังกล่าวมีลักษณะคล้ายมัลแวร์ประเภทเวิร์ม (worm) ปรากฏตัวครั้งแรกในปี 2007 และกลายมาเป็นโทรจันที่ร้ายแรงที่สุดภายในเวลาอันรวดเร็ว เพราะนอกจากจะเป็นมัลแวร์ที่ก่อความเสียหายอย่างมหาศาลแล้ว ยังสามารถโจรกรรมข้อมูลทางธนาคาร รหัสผ่านอีเมล และใบรับรองดิจิตอลต่างๆ ได้อย่างชำนาญ ทั้งนี้ พิงค์สลิปบอต กลับมาอีกครั้งเมื่อปลายปี 2015 ด้วยคุณสมบัติใหม่ อาทิ การป้องกันการวิเคราะห์ (anti-analysis) และการเข้ารหัสหลายชั้น (multi-layered encryption) เพื่อป้องกันไม่ให้นักวิจัยสามารถเข้าไปวิเคราะห์และแก้ไขกลไกของโทรจันได้ นอกจากนี้ รายงานยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถในการอัพเดตตนเองและกลไกการโจรกรรมข้อมูลของ Pinkslipbot รวมถึงความพยายามของ แม็คอาฟี แล็บส์ ในการเฝ้าสังเกตการณ์การจู่โจมของโทรจันดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

 

สำหรับเคล็ดลับที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันตนจากภัยออนไลน์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Consumer Safety Tips Blog

 

ส่วนคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับองค์กรในการปกป้องธุรกิจจากอาชญากรรมไซเบอร์ที่กล่าวถึงในรายงานนี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Enterprise Blog

– 30 –

 

เกี่ยวกับ แม็คอาฟี แล็บส์

แม็คอาฟี แล็บส์ เป็นแผนกด้านการวิจัยความเสี่ยงของอินเทล ซิเคียวริตี้ ทั้งยังเป็นผู้นำในด้านการวิจัยและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภัยร้ายในโลกดิจิตอลและการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ทีมงานของแม็คอาฟี แล็บส์ ประกอบไปด้วยนักวิจัยรวมกว่า 400 คน ที่เฝ้าเก็บข้อมูลจากช่องทางนับล้าน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ เว็บไซต์ ข้อความ หรือเครือข่าย ก่อนจะนำมาวิเคราะห์เจาะลึกแบบหลากหลายช่องทางเพื่อกลั่นกรองเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการต่อต้านภัยร้ายด้วยผลิตภัณฑ์ของแม็คอาฟี ผ่านทางบริการคลาวด์ McAfee Global Threat Intelligence นอกจากนี้ แม็คอาฟียังได้พัฒนาเทคโนโลยีหลักเพื่อการตรวจจับภัยอันตรายต่างๆ เช่นการทำประวัติแอพพลิเคชั่นและการทำเกรย์ลิสท์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของชุดผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยที่ครบเครื่องที่สุดในตลาด

เกี่ยวกับ อินเทล ซิเคียวริตี้

แม็คอาฟี แล็บส์ เป็นบริษัทในเครือของอินเทล ซิเคียวริตี้ ผู้นำด้านความปลอดภัยภายใต้กลยุทธ์ “Security Connected” ที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมด้านฮาร์ดแวร์เพื่อเสริมความปลอดภัยและบริการ McAfee Global Threat Intelligence อินเทล ซิเคียวริตี้ มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชั่นและบริการเพื่อความปลอดภัยในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปกป้องระบบ เครือข่าย และดีไวซ์ต่าง ๆ ทั้งเพื่อการใช้งานในองค์กรและส่วนตัวทั่วโลก บริษัทได้จับมือกับแม็คอาฟีเพื่อนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาผนึกกำลังกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความปลอดภัยกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในทุกระบบและทุกแพลตฟอร์ม จนนำไปสู่การใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลที่ปลอดภัยและมั่นใจได้เต็มเปี่ยม ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.intelsecurity.com

 ถูกใจบทความนี้  0