ไซเบอร์ตรอนจับมือเอสน็อค ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ครบวงจร

Cybertron

  เมื่อเร็วๆ นี้  นายปริญญา หอมเอนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์  (ที่ 4 จากซ้าย)   ได้จับมือกับนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเคียว เน็ตเวิร์ค โอเปอเรชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด   (เอสน็อค) ผู้ให้บริการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบดีดอส (Distributed Denial of Service:DDoS) บนเทคโนโลยีคลาวด์  (ที่ 3 จากซ้าย)  เพื่อร่วมกันนำเสนอการบริการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร  ใน 3 ขั้นตอน คือ การป้องกัน  การเฝ้าระวังหรือการตรวจจับ และการตอบสนอง ที่ทำให้องค์กรสามารถบูรณาการความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน  ……

 

Cybertron
เมื่อเร็วๆ นี้  นายปริญญา หอมเอนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์  (ที่ 4 จากซ้าย)   ได้จับมือกับนายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเคียว เน็ตเวิร์ค โอเปอเรชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด   (เอสน็อค) ผู้ให้บริการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์รูปแบบดีดอส (Distributed Denial of Service:DDoS) บนเทคโนโลยีคลาวด์  (ที่ 3 จากซ้าย)  เพื่อร่วมกันนำเสนอการบริการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างครบวงจร  ใน 3 ขั้นตอน คือ การป้องกัน  การเฝ้าระวังหรือการตรวจจับ และการตอบสนอง ที่ทำให้องค์กรสามารถบูรณาการความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

 ถูกใจบทความนี้  0