เอ็ตด้า ผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega Sale 2016 เสิร์ฟสินค้าถึงบ้านรับหน้าฝน

edda

 กรุงเทพฯ – 13 กรกฎาคม 2559: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) จับมือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เตรียมเปิดฉาก Thailand Online Mega Sale 2016 มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” เตรียมเปิดเทศกาลช้อปกระหน่ำ 9 วันออนไลน์เอาใจผู้บริโภค พร้อมผลักดันธุรกิจไทยเพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์ คาดผู้เยี่ยมชม 1 ล้านคน ตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 450 ล้านบาท

eda
สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA เผยว่า “การจัดงาน Thailand Online Mega Sale 2016 จะเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซในประเทศไทยได้เข้ามารวมตัวกัน และส่งเสริมผลักดันให้เกิดการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการเพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซของประเทศให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อขานรับนโยบายผลักดันธุรกิจไทย ให้มุ่งหน้าสู่การเป็น ไทยแลนด์ 4.0  การผลักดันภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิด SMEs 4.0 คืออีกหนึ่งหน้าที่ที่ภาครัฐพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในส่วนของ ETDA  เรามุ่งพัฒนาอีคอมเมิร์ซด้วยการวางรากฐานการทำธุรกิจออนไลน์ให้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SMEs สามารถเปิดตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับประเทศ และต่างประเทศได้อย่างเต็มศักยภาพ”

 

“การจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีทางด้านธุรกิจของทั้งผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ทั้งรายใหญ่รายเล็ก เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ถือเป็นตลาดใหญ่ จากผลสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยของ ETDA มีมูลค่าสูงถึง 2.03 ล้านล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งเป็นมูลค่าที่รวมทั้งมูลค่าขายจาก B2B ,B2C และ B2G ซึ่งรวมถึงมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างออนไลน์ของหน่วยงาน

 

ภาครัฐด้วย และในปี 2558 มูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยยังมีการคาดว่าว่าจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 3.65 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท ซึ่งงาน Thailand Online Mega Sale 2016 น่าจะเป็นงานหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ได้อย่างแน่นอน”  ผู้อำนวยการ ETDA  กล่าว

 

รัตนา เธียรวิศิษฏ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า  “งาน Thailand Online Mega Sale 2016 ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นในการเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันรองรับต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจด้านอีคอมเมิร์ซของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในเรื่องการยกระดับมาตรฐานและความเชื่อมั่นธุรกิจโดยการให้เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้าออนไลน์ที่จดทะเบียนพาณิชย์ (DBD Registered) และการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Verified ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์ ที่ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered จำนวน 18,391 ร้านค้า (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) ซึ่งทางกรมฯยังคงเดินหน้าเพิ่มจำนวนผู้จดทะเบียน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการกระตุ้นผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์สนใจจดทะเบียนพาณิชย์”

 

“มหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ผ่าน www.thailandmegasale.com เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี โดยกรมฯ ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) และ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งครั้งที่ผ่านมามีผลตอบรับทั้งจากผู้ซื้อ และผู้ขายจำนวนมาก อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมมหกรรมลดราคาสินค้าและบริการทางออนไลน์ Thailand Online Mega Sale 2016 จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียน DBD Registered เพื่อเป็นอีกหนึงกลไกในการสร้างความเชื่อถือว่าร้านค้ามีตัวตนจริงสามารถติดตามได้กรณีที่เกิดปัญหา อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าว

 

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ETDA เผยว่า “Thailand Online Mega Sale 2016 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน” ซึ่งมีสินค้ากว่า 10,000 รายการที่ลดสูงสุดถึง 30-80 เปอร์เซ็นต์ จากร้านออนไลน์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 800 ร้านค้า เพิ่มจากปีที่ผ่านมา กว่าเท่าตัว

โดยสินค้าและบริการที่ร่วมโครงการในปีนี้จะยังคงตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ภายในบ้าน

 

เสื้อผ้าและแฟชั่น ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าแม่และเด็ก เครื่องสำอาง อาหารและสุขภาพ ตลอดจน พรีเมี่ยมไลฟ์สไตล์แบรนด์ต่างๆ ฯลฯ  โดยจากการสำรวจผู้ซื้อสินค้าและบริการของ  Thailand Online Mega Sale 2015  ที่ผ่านมาพบว่า สินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ อันดับแรก กลุ่มเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ 45% อันดับที่สองได้แก่ กลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น 27% อันดับที่สาม ได้แก่กลุ่มโทรศัพท์/อุปกรณ์สื่อสาร และ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า 23% เท่ากัน รวมมูลค่าการจับจ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,857 บาท  นอกจากนี้ Thailand Online Mega Sale 2015 ยังสามารถส่งเสริมให้เกิดผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์รายใหม่ๆ เกิดขึ้นได้จริง จากผลสำรวจพบว่า มีนักช้อปออนไลน์ที่ซื้อสินค้าและบริการครั้งแรกจากงานนี้ 14 % จากจำนวนนักช้อปทั้งหมด”

 

“โดยการจัดงานในครั้งนี้ ตั้งเป้าหมายเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายน ถือเป็นการรวมพลังเหล่าพันธมิตรจากแวดวงอีคอมเมิร์ซไทย ลดราคาให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandmegasale.com เพื่อให้งานนี้เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจในระบบการค้าออนไลน์ให้มาพบกันอย่างครบวงจร ซึ่งในปีนี้ มีพันธมิตรทั้งจากร้านค้าออนไลน์ , ผู้ให้บริการรับ-ส่งสินค้า (Logistic) , สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงิน ฯลฯ ที่จะร่วมกันมอบสิทธิพิเศษให้ร้านค้าที่เข้าร่วมตลอดจนผู้บริโภคที่เข้ามาช้อปออนไลน์   อาทิ ร้านค้าออนไลน์ชั้นนำ   อย่าง CentralOnline , iTrueMart , Lazada , Zalora , Homepro , Shopat24 , Sephora , Konvy , Cdiscount, Weloveshopping ฯลฯ จัดโปรโมชั่นลดราคาครั้งใหญ่ที่สุด, ไปรษณีย์ไทย มอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้ร้านค้าที่ลงทะเบียน 300 ร้านค้าแรก ส่งฟรีรายละ 10 ชิ้น , ส่วนสถาบันการเงิน มีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่ช้อปสินค้าออนไลน์ในโครงการ รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน ร่วมมอบส่วนลดพิเศษค่าธรรมเนียมแก่ร้านค้า เป็นต้น นอกจากนี้ทางเราจะช่วยโปรโมตผลิตภัณฑ์ของร้านค้าที่น่าสนใจผ่านสื่อออนไลน์ให้อีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ยังเป็นการช่วยธุรกิจในการกระตุ้นยอดขาย พร้อมช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องเดินทางท่ามกลางฤดูฝน สามารถซื้อสินค้าที่ไหนเมื่อไร เวลาใดก็ได้ อีกทั้งการลดราคาครั้งนี้จะเป็นการดึงดูดให้ผู้ซื้อมาจับจ่ายมากขึ้นสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ พร้อมเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งขึ้นด้วย”

 

“การจัดงาน Thailand Online Mega Sale เกิดขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจไทย เพิ่มช่องทางการค้าทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ร้านค้าออนไลน์ที่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทะเบียนและนำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ โดยในปีนี้เรามีการขยายเวลาในการจัดงานมหกรรม 9 วัน ตั้งเป้าให้มีผู้เข้าเยี่ยมชม 1 ล้านคน โดยตั้งเป้าให้มีการจับจ่ายสำหรับงาน Thailand Online Mega Sale 2016 นี้เป็นจำนวน 450 ล้านบาท  การจัดงานครั้งนี้จะจุดประกายทางความคิดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้มองเห็นโอกาสและใช้ประโยชน์จากตลาดอีคอมเมิร์ซ ช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้แก่

 

 

สินค้าและบริการออนไลน์ได้อย่างดี และจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม” ดร.รัฐศาสตร์ กล่าว

 

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ   นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เผยว่า “จุดเด่นของงาน Thailand Online Mega Sale 2016 คือเรื่องความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมผ่านการคัดกรอง ทุกร้านต้องผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์ และต้องได้รับเครื่องหมาย DBD Registered และเว็บไซต์ต้องยังสามารถใช้งานได้และมีสินค้ามากมาย สำหรับผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และความเป็นธรรม ในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่ทั้งผู้ขายและผู้ซื้อจะได้รับ เช่น ในเรื่องของการขนส่งสินค้า เรื่องของส่วนลดค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าที่ขายจากงาน หรือ คะแนน หรือลดค่าธรรมเนียมจากการที่ลูกค้าใช้ช่องทางการชำระเงินที่ร่วมรายการ ต่าง ๆ ทางผู้จัดงานอาจจะมีการพูดคุยกับพันธมิตร เหมือนปีที่ผ่านมา หรือกระทั่งทางผู้ซื้อ อาจจะได้สิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิตต่าง ๆ สำหรับการซื้อในงานนี้”

 

งานนี้นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ตลาดอีคอมเมิร์ซระดับประเทศครั้งใหญ่ Thailand Online Mega Sale 2016 “Raining Sales Fever : ลดเวอร์! ท้าหน้าฝน”  1 – 9 กันยายน 2559 สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่สนใจนำสินค้า และบริการร่วมแคมเปญลดกระหน่ำครั้งใหญ่แห่งปีกับ Thailand Online Mega Sale 2016 สามารถลงทะเบียนได้แล้วที่www.thailandmegasale.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2559ถูกใจบทความนี้  0