เอไอเอส ส่งความห่วงใยเหตุการณ์แผ่นดินไหว ประเทศเมียนมาร์

AIS 4G

  (24 สิงหาคม 2559) เอไอเอสขอส่งความห่วงใยไปถึงชาวเมียนมาร์และคนไทยในเมียนมาร์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศเมียนมาร์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ฟรี จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ที่หมายเลข +951222784, +951226721, +951226728 ต่อ 119, +959972740107, +959250023514 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถโทรออกกลับไทย โทรหาเบอร์อื่นๆภายในประเทศเมียนมาร์ รับสาย และรับ-ส่ง SMS ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 (เวลาประเทศเมียนมาร์)   

 

AIS 4G
(24 สิงหาคม 2559) เอไอเอสขอส่งความห่วงใยไปถึงชาวเมียนมาร์และคนไทยในเมียนมาร์จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ลูกค้าเอไอเอสที่โรมมิ่งอยู่ในประเทศเมียนมาร์ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ฟรี จาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ที่หมายเลข +951222784, +951226721, +951226728 ต่อ 119, +959972740107, +959250023514 และ AIS CALL CENTER +6622719000 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถโทรออกกลับไทย โทรหาเบอร์อื่นๆภายในประเทศเมียนมาร์ รับสาย และรับ-ส่ง SMS ได้ฟรี ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 (เวลาประเทศเมียนมาร์)

 ถูกใจบทความนี้  0