ศูนย์บีเอ็กซ์มอบทุนการศึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีบิ๊ก ดาต้า

BX Scholarship

 รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บีเอ็กซ์ หรือ บิ๊ก ดาต้า เอ็กซ์พีเรียนซ์ เซ็นเตอร์ (BX) ที่ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ผู้นำด้านไอทีโซลูชั่นครบวงจร มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท มูลค่า 150,000 บาท จำนวน 12 ทุน ให้แก่เหล่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่ (Junior Data Scientist) ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีทักษะสร้างสรรค์เทคโนโลยีบิ๊ก ดาต้า (Big Data) และพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยข้อมูลขนาดมหาศาล  

 

BX Scholarship
ศูนย์บีเอ็กซ์ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 1 ปี ซึ่งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บิ๊ก ดาต้า ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากที่ให้ความรู้และอบรมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลรุ่นใหม่ในการให้คำปรึกษาด้านบิ๊ก ดาต้าแก่องค์กรธุรกิจ โดยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ศูนย์บีเอ็กซ์ได้ให้บริการจัดอบรมความรู้ด้านบิ๊ก ดาต้า งานแสดงด้านเทคโนโลยีและการประชุมสัมมนา มาแล้วกว่า 50 งาน รวมถึงได้ออกแบบข้อมูลและสร้างโมเดลต้นแบบให้กับลูกค้าองค์กรจำนวน 10 โมเดล ตลอดจนจัดอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และส่งบุคลากรของศูนย์ฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาต่างๆ มากมายเพื่อให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าฟังและร่วมกิจกรรมรวมแล้วกว่า 3,000 คน

 ถูกใจบทความนี้  0