ดีแทค แอคเซอเลอเรท สัญจรขอนแก่น ปั้นนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ ร่วมงานสตาร์ทอัพและดิจิทัลไทยแลนด์ ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เชื่อมโยงลุ่มน้ำโขง

Startup1

 26 สิงหาคม 2559 – ดีแทค แอคเซอเลอเรท โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเบอร์ 1 ของไทย ร่วมงานสตาร์ทอัพและดิจิทัล ไทยแลนด์ (Startup Thailand & Digital Thailand) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จ.ขอนแก่น งานแสดงนิทรรศการ การให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเป็นสตาร์ทอัพมือใหม่ เครือข่ายสตาร์ทอัพ (Startup networking) และกิจกรรมอีกมากหมาย ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เชื่อมโยงลุ่มน้ำโขง พร้อมยกทีมสตาร์ทอัพเทคมีทัวร์(Take Me Tour) มาแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้ในการเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเป็นสตาร์ทอัพ นักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้น สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้ธุรกิจประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน   

 

Startup2
26 สิงหาคม 2559 – ดีแทค แอคเซอเลอเรท โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเบอร์ 1 ของไทย ร่วมงานสตาร์ทอัพและดิจิทัล ไทยแลนด์ (Startup Thailand & Digital Thailand) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จ.ขอนแก่น งานแสดงนิทรรศการ การให้ความรู้และคำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเป็นสตาร์ทอัพมือใหม่ เครือข่ายสตาร์ทอัพ (Startup networking) และกิจกรรมอีกมากหมาย ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เชื่อมโยงลุ่มน้ำโขง พร้อมยกทีมสตาร์ทอัพเทคมีทัวร์(Take Me Tour) มาแชร์ประสบการณ์และให้ความรู้ในการเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางการเป็นสตาร์ทอัพ นักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและช่วยกระตุ้น สร้างผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ให้ธุรกิจประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน

จากข้อมูลขอนแก่นลิงค์ ระบุว่า ขอนแก่นมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้าน ในภาคอีสานอาทิ ศูนย์กลางทางการแพทย์ จากการมีหน่วยงานทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพของภาครัฐ ศูนย์กลางทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่นมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนจำนวน โดยมี สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศ ซึ่งมีความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษาและสถานที่ ศูนย์กลางทางการขนส่งและโลจิสติกส์ จากความพร้อมด้านทำเลที่ตั้งและการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้จังหวัด ขอนแก่นมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าระดับภูมิภาค ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว โดยการจัดตั้งนิคมฯ จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดมากขึ้น ศูนย์กลางการประชุมและการท่องเที่ยว ที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นมีการจัดการประชุมและการสัมมนาทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติจำนวนมาก เนื่องจากมีสถานที่จัดและสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมจำนวนมาก

 

Startup

นายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมธุรกิจและดีแทค แอคเซอเลอเรท บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดีแทค ได้ริเริ่มจัด ดีแทค แอคเซอเลอเรท และผองเพื่อนโรดโชว์ ที่ ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ หาดใหญ่ และภูเก็ต ซึ่งได้เห็นการตื่นตัว และการตอบรับจากผู้ที่สนใจเป็นอย่างดี โดยเฉพาะในหน่วยงานหอการค้าจังหวัด และมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการให้ความรู้จากนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งได้มีหน่วยงานภาครัฐจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ หรือสตาร์ทอัพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล 4.0 มาอย่างต่อเนื่อง

 

สำหรับดีแทค แอคเซอเลอเรท ก็ได้ตระหนักถึงความตื่นตัวของสตาร์ทอัพในท้องถิ่น และเป็นภาคเอกชนที่พร้อมจะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ โดยที่ผ่านมากิจกรรม ดีแทค แอคเซอเลอเรท และผองเพื่อนโรดโชว์ มีวัตถุประสงค์ที่ช่วยสร้างสตาร์ทอัพในท้องถิ่น  เพื่อค้นหาสตาร์ทอัพช้างเผือก ที่มีบุคลิกหรือคุณลักษณะในการเป็นสตาร์ทอัพ ทั้งความปรารถนาอันแรงกล้า หรือ passion ความต้องการแก้ปัญหาให้กับคนหมู่มากในสังคม และประเทศชาติ มีสินค้าและบิสิเนสโมเดล ที่เป็นที่ต้องการของตลาด หรือตอบโจทย์เพนพ้อยท์ของตลาดได้

 

นำเอาองค์ความรู้ในบูธแคมป์ จากกูรูระดับโลกมาแชร์ให้เพื่อนๆสตาร์อัพในจังหวัดอื่นในประเทศไทย ได้รับความรู้อย่างทัดเทียมกับสตาร์ทอัพในกรุงเทพฯ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หลังจากที่ไปจัดงานมาเรารู้สึกได้ถึงพลังของแต่ละสตาร์ทอัพคอมมูนิตี้ ทุกครั้งที่ไปได้รับความสนใจมาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะใน ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเติบโตของสตาร์ทอัพ อีโคซิสเต็ม ชุมชนของเหล่าสตาร์ทอัพ และโคเวิร์คกิ้งสเปซ

 

และสร้างความสัมพันธ์กับสตาร์ทอัพ คอมมูนิตี้ในระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยภาครัฐในการผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่นให้มีศักยภาพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในท้องถิ่น จังหวัด รวมถึงภูมิภาค การขยายตลาด AEC เป็นการพัฒนากระบวนการเริ่มขับเคลื่อนธุรกิจสายใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมให้กับประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า ไทยต้องผลิตนักรบเศรษฐกิจขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้”

 ถูกใจบทความนี้  0