เออาร์ไอทีส่งเยาวชนไทยเข้าแข่งขัน “MOS and ACA Olympic world championship 2016”

MOS and ACA Olympic world championship 2016

 นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้ดำเนินโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016” เปิดเผยว่า เวทีการแข่งขัน “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นกิจกรรมการแข่งขันโปรแกรม Microsoft ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและจัดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ในแต่ละปีจะมีประเทศต่าง ๆ จากทั่วโลก จัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีจำนวนประเทศสมัครเข้าแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกปี สำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2559 ณ เมืองออแลนโด้ รัฐฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้มีเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 105 ประเทศ แบ่งเป็นเวที “MOS Olympic World Championship 145 คน และ เวที “ACA Olympic World Championship” จำนวน 33 คน     

 

MOS and ACA Olympic world championship 2016
นายวรเทพ กล่าวต่อว่า การแข่งขันในเวที “MOS Olympic World Championship” และเวที “ACA Olympic World Championship” นับเป็นกิจกรรมการแข่งขันที่บริษัทเออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้จัดหาตัวแทนประเทศไทย โดยเป็นพันธมิตรกับบริษัท Certiport ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลโปรแกรมการทดสอบและออกใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานทางด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์คือบริษัท ไมโครซอฟต์ และบริษัท adobe แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ  สำหรับในปีนี้ประเทศไทยได้รับสิทธิ์ในการส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “MOS Olympic Thailand Competition 2016”  จำนวน 6 คน โดยทางเออาร์ไอที จะจัดส่งเข้าแข่งขันจำนวน  4 คนเท่านั้น  ส่วนการแข่งขันโปรแกรม Adobe ได้สิทธิ์ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 3 คน แต่ทางเออาร์ไอทีส่งเข้าแข่งขันเพียงแค่ 2 คน รวมเยาวชนที่ส่งเข้าแข่งขันในปีนี้ทั้งหมดที่เดินทางเข้าร่วมในเวทีการแข่งขันได้แก่ เวที “MOS Olympic World Championship” จำนวน 4 คน  และ เวที “ACA Olympic World Championship” จำนวน 2 คน   แบ่งเป็น ดังนี้

1.โปรแกรม Microsoft Word 2010 จำนวน 1 คน

2.โปรแกรม Microsoft Excel 2010 จำนวน 1 คน

3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จำนวน 1 คน

4. โปรแกรม Microsoft Word 2013 จำนวน 1 คน

5. โปรแกรม Microsoft Excel 2013 จำนวน 1 คน

6. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 จำนวน 1 คน

 

สำหรับเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล 3 รายการ ในการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่

1.       นายณัฐพล ภูษา (การ์ตูน) คว้ารางวัลรองชนะเลิศโปรแกรม Microsoft Excel 2013

2.       นางสาวยวิษฐา ดาโรจน์ (อัง) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

3.       นายสถาพร มาลี (หลง) คว้ารางวัลอันดับ 7 ในการแข่งขันโปรแกรม Adobe Photoshop

 ถูกใจบทความนี้  0