พิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

พิธีเปิดมหกรรมวิทย์

 สิงหาคม 2559, นนทบุรี – พิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ร่วมกับรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสาคร ชนะไพฑูรณ์รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

 

พิธีเปิดมหกรรมวิทย์
สิงหาคม 2559, นนทบุรี – พิธีเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี ร่วมกับรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายสาคร ชนะไพฑูรณ์รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยฯพณฯชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยDr. Sakhone Chaleunvong, Vice Minister กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายปีเตอร์ เฮย์มอนด์อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายคอลิน ไซคส์ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจสถานทูตเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี

(จากซ้ายไปขวา: รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ, นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์, ฯพณฯ เพเทอร์ พรือเกล, ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์, Dr. Sakhone Chaleunvong, ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ, นายคอลิน ไซคส์และนายสาคร ชนะไพฑูรณ์)

 ถูกใจบทความนี้  0