มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวน ไขความลับของหุ่นยนต์จริงหรือไม่โรบอทจะมาแทนมนุษย์ในโลกอนาคต?

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_1

 25 สิงหาคม 2559, นนทบุรี– งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจเยี่ยมชมนิทรรศการ “นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation Systems Pavilion)”  นิทรรศการที่จะนำโลกของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาแสดงให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบในทุกแง่มุม รวมทั้งนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกันมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้เข้าชมนิทรรศการจะได้เรียนรู้องค์ความรู้พื้นฐานในการสร้างหุ่นยนต์ และรู้จักหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ที่สามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการผลิตนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆ ที่มีใจรักในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต   

 

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_1

นิทรรศการนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

 

นิทรรศการนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็น5 โซน ได้แก่:

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_2

โมเดลหุ่นยนต์ตั้งเด่นต้อนรับผู้เข้าชมสู่นิทรรศการนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

 

โซนที่1 ก้าวแรกสู่โลกของหุ่นยนต์ (First step into the World of Robots)

แนะนำผู้เข้าชมเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์  เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบหุ่นยนต์และร่างกายของมนุษย์ โดยในโซนแรกผู้ชมจะได้พบกับโมเดลหุ่นยนต์สูงกว่าสองเมตร ตั้งเด่นเป็นสัญลักษณ์ของนิทรรศการ

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_4

เยาวชนกำลังเรียนรู้การทำงานของเฟืองซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างหุ่นยนต์

 

โซนที่2  มาประดิษฐ์หุ่นยนต์กัน (Let Us Invent a Robot)

ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบกลไกเฟืองและสายพาน ซึ่งเมื่อประกอบกันเข้าจะทำให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ ซึ่งโซนที่2 จะมีเวิร์คชอปเพื่อแนะนำระบบไฟฟ้าอย่างง่ายและตัวอย่างการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ ไม่ว่าจะเป็นการเดิน บิน หรือว่ายน้ำ เป็นต้น

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_3

เยาวชนกำลังเรียนรู้เรื่องการสร้างระบบอัตโนมัติ
โซนที่3 หุ่นยนต์และการสร้างระบบอัตโนมัติ (Robot and the Creation of Automation System)ในโซนนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้พื้นฐานของระบบอัตโนมัติ  ระบบอัตโนมัติที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ โดยโซนนี้จะจัดให้มีเวิร์คชอปเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ด้วย

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_5

หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

 

มหกรรมวิทย์ฯ 2559 ชวนไขความลับของหุ่นยนต์_6

หุ่นยนต์ด้านความปลอดภัย
โซนที่4 สนุกกับระบบเซ็นเซอร์ (Have Fun with the Smart Sensor)

จัดแสดงระบบเซ็นเซอร์ซึ่งเลียนแบบระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ ผ่านการมองเห็น การได้ยิน สัมผัส อุณหภูมิ การได้กลิ่น ซึ่งเมื่อรวมกันจะทำให้เราสามารถสื่อสาร ออกคำสั่งและควบคุมหุ่นยนต์ได้ ทำให้หุ่นยนต์สามารถปฏิบัติตามคำสั่งพื้นฐานตลอดจนถึงการโต้ตอบกับมนุษย์ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) ต่อไป
โซนที่5 หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในชีวิตประจำวัน (Robot and Automation System in Our Daily Lives)

จัดแสดงหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อาทิ หุ่นยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์ หุ่นยนต์ที่ให้ความบันเทิง หุ่นยนต์ที่ใช้ในครัวเรือน และหุ่นยนต์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ เป็นต้น
มาร่วมไขความลับของหุ่นยนต์ได้ที่ นิทรรศการ นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 28 สิงหาคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 2 – 8เปิดให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าชมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้ที่โทร 02-577-9960 เวลาที่  เหมาะสำหรับการเข้าชมสำหรับประชาชนทั่วไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-19.00 . และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น. ติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com หรือ Facebook :มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ  LINE ID: thailandnstfair  หรือ Instagram : ThailandNSTFair

 ถูกใจบทความนี้  0