เอ็นฟอร์ซ จับมือกับคาร์บอน แบล็ค และไอ-ซีเคียว เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเคียวริตี้ใหม่ เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์

ภาพข่าวแรนซัมแวร์

 เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ร่วมกับบริษัท คาร์บอน แบล็ค และบริษัท ไอ-ซีเคียว เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเคียวริตี้ใหม่และจัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “Why RansomeWare!!! Is hard to handle than you think?” ให้กับลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม แนวทาง และวิธีการทำงานของภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบที่ซับซ้อน รวมถึงการแนะแนววิธีรับมือภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน   

 

ภาพข่าวแรนซัมแวร์
เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว ร่วมกับบริษัท คาร์บอน แบล็ค และบริษัท ไอ-ซีเคียว เปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเคียวริตี้ใหม่และจัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “Why RansomeWare!!! Is hard to handle than you think?” ให้กับลูกค้าเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม แนวทาง และวิธีการทำงานของภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ในรูปแบบที่ซับซ้อน รวมถึงการแนะแนววิธีรับมือภัยคุกคามอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ปัจจุบันภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์นั้น ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีให้หลากหลายมากขึ้น เพื่อหลบเลี่ยงแนวป้องกันที่เป็น Network Security จากเดิมที่เน้นการโจมตีแบบแพร่กระจายให้รวดเร็วที่สุด เปลี่ยนมาเป็นการโจมตีแบบเฉพาะเจาะจงตัวเป้าหมายมากยิ่งขึ้น นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ให้ได้มากที่สุด โดยกลุ่มเป้าหมายไปคือผู้ที่ใช้งานที่ขาดความตระหนักรู้ด้านภัยคุกคามไซเบอร์ จากนั้นจะทำงานเจาะระบบดึงข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ End-Point นั้นๆเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการ

 ถูกใจบทความนี้  0