แอมดอกซ์เข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ขยายความสามารถการให้บริการทางด้านดิจิทัล

Amdocs

 กรุงเทพ- 27 กันยายน 2559- เมื่อไม่นานมานี้ แอมดอกซ์ ผู้ให้บริการด้านระบบบริการลูกค้าชั้นนำ ได้เข้าซื้อกิจการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วินดีเซีย (Vindicia) ไบรท์ บิล (Brite:Bill )และพอนทิส (Pontis) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน 

 

 

Amdocs

แอมดอกซ์เข้าซื้อกิจการ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ขยายความสามารถการให้บริการทางด้านดิจิทัล

การเข้าซื้อกิจการด้านฮอตสปอตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลก  3 แห่ง ได้แก่ วินดิเซีย (Vindicia) ในเมืองซิลิคอนวัลเลย์ ไบรต์ บิล (Brite:Bill) ใน เมืองดับลิน  และ บริษัท พอนติส (Pontis) ในเมือง เมล อาวิว ใน Tel Aviv

 

นาย เอลี เจลเมน ประธานบริหารฝ่ายการจัดการ แอมดอกซ์ กล่าวว่า การสื่อสารและผู้ให้บริการทางด้านสื่อ  รวมทั้งผู้นำเสนอธุรกิจรูปแบบ Over-the-Top ได้มีการเปลี่ยนแปลงและจับตามองการให้บริการทางความต้องการและ ความรวดเร็วทางดิจิทัลของโลกยุคปัจจุบัน โดยมีการหลอมรวมของการวิเคราะห์ทางธุรกิจที่มีการขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเพื่อที่จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จและสร้างประสบการณ์ด้านการใช้งานที่น่าพึงพอใจ

เจลเมน ยังกล่าวต่ออีกว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นการเดินหน้าดำเนินงานควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มของแอมดอกซ์และช่องทางที่หลากหลาย การดูแลรักษาด้านดิจิทัลและการพาณิชย์ โซลูชั่นการวิเคราะห์ด้านการจัดการลูกค้าและบิ๊กดาต้า โดยมุ่งเป็นผู้นำตลาดเพื่อช่วยในการสื่อสารและผู้ให้บริการด้านสื่อในการดำเนินงาน ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ บริษัท ทั้ง 3 แห่ง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแอมดอกซ์ โดยจะเข้ามาส่งเสริมเทคโนโลยีพื้นฐานของคลาวด์ ( cloud-based technologies) ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการ และยังช่วยประหยัดเวลาของเราในการทำตลาดอีกด้วย

วินดีเซีย เป็นผู้ให้บริการชั้นในตลาดทางด้านการจัดการสมาชิกในการจำหน่ายซอฟต์แวร์ โดยให้บริการผ่านทาง อินเตอร์เน็ต หรือ Software-as-a-Service (SaaS) และโซลูชั่นการชำระเงิน  สำหรับ วินดีเซีย เข้ามามีบทบาทในการดำเนินงานที่สะดวกสบาย มีความยืดหยุ่นให้กับองค์กรด้านดิจิทัลที่ให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งกระบวนการชำระเงินสำหรับข้อมูลดิจิทัล ความบันเทิงแบบ over-the-top หรือ OTT การสมัครสมาชิกออนไลน์ และการให้บริการตามความต้องการ สำหรับการให้ประโยชน์จาก cloud-based operations จะทำให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

สำหรับการออกแบบของ ไบรต์:บิล (Brite:Bill) ได้รับการความคิดสร้างสรรค์จาก user-experience experts ที่เข้ามามีบทบาทในการเรียกเก็บค่าบริการให้กับลูกค้า และช่องทางที่สนับสนุนให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สำหรับเทคโนโลยี ของ Brite:Bill และการให้บริการโดยมีการเปลียนแปลงจากใบแจ้งหนี้เป็นการเรียกชำระเงินในรูปแบบดิจิทัล โดยถือเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าในการสัมผัสประสบการณ์ผ่านระบบดิจิทัล  สำหรับการออกแบบบิลเรียกเก็บไปยังตัวบุคคลโดยตรงจะช่วยลดความสับสนในการตัดค่าใช้จ่ายแต่ละรอบบิล อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ให้บริการในการส่งเสริมบริการใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน องค์กรนี้ ได้รับฉายาให้เป็น “Cool Vendor” โดย Gartner Inc.  ใน ค.ศ. 2014.

Pontis เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นที่มีบทบาทสำคัญทางด้านดิจิทัล ด้วยการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและเทคโนโลยีการเรียนรู้ของ Pontis สามารถช่วยผู้ให้บริการ ช่วยให้ลูกค้าแต่ละรายมีประสบการณ์ที่เป็นพิเศษเฉพาะบุคคลในการรับบริการ นอกจากนี้การที่ Pontis ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแอมดอกซ์จะช่วยให้ผู้ให้บริการตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างดีที่สุดในการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจผ่านช่องทาง outbound และ inboundซึ่ง เป็นช่องทางการให้บริการและการเข้าถึงได้เหมาะสมมากที่สุด

แอมดอกซ์ได้มีการเข้าซื้อกิจการของบริษัททั้งสาม ในมูลค่าเงินสดรวมทั้งสิ้นประมาณ 260 ดอลล่าร์สหรัฐ และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงเงินที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คาดหวังว่าจะทำให้รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.5 – 2.0 เปอร์เซ็นต์สำหรับปีงบประมาณ 2017 ตลอดทั้งปี แอมดอกซ์จะริเริ่มทิศทางการเติบโตของรายได้โดยรวมอย่างเป็นทางการ เมื่อรายงานของบริษัทได้ส่งผลต่อไตรมาสที่สี่ประจำปีงบประมาณ 2016 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2016 โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับผลกระทบทั้งหมดของการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ จำนวนมากที่ส่งผลต่อธุรกิจหลักรวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ในเวลาดังกล่าว

ผลกระทบของการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้ต่อกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป (non-GAAP earning)ต่อหุ้นที่ลดลงของแอมดอกซ์ (นอกเหนือค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ที่ได้ซื้อและการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ผลกระทบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องสุทธิ) คาดการณ์ว่าจะเป็นกลางภายในปีงบประมาณ 2017 โดยผลกระทบต่อ GAAP EPS ที่ลดลงนี้จะเป็นที่รับรู้จนกระทั่งหลังจากที่แอมดอกซ์ได้ทำการจัดสรรราคาซื้อเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้แอมดอกซ์คาดหวังที่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนด้านการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ

ที่มาข้อมูลสนับสนุน

·         ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Amdocs CES solutions

·         ติดตามข้อมูลข่าวสารของแอมดอกซ์ได้ที่เว็บไซต์

·         สมัครเป็นสมาชิก RSS Feed ของแอมดอกซ์ และติดตามเราบน Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn และ YouTube

เกี่ยวกับ แอมดอกซ์

แอมดอกซ์ ผู้นำทางด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์และบริการสำหรับผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสาร, เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และมีเดีย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมไปถึง The New World of Customer Experience™ ที่นำเสนอนวัตกรรมการบริการส่วนบุคคลให้กับลูกค้าผ่านดีไวซ์และเน็ตเวิร์คทุกรูปแบบ กว่า 30 ปี โซลูชั่นต่างๆจากแอมดอกซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย BSS, OSS, การจัดการเน็ตเวิร์ค และ Optimization รวมไปถึงบริการและการจัดการระดับมืออาชีพ ทำให้มูลค่าทางธุรกิจของลูกค้าเติบโตขึ้น โดยการลดความซับซ้อนของของระบบปฏิบัติการ, ลดค่าใช้จ่าย และใช้เวลาสำหรับวางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ๆ

 

แอมดอกซ์และพนักงานกว่า 24,000 คนให้บริการลูกค้าในกว่า 90 ประเทศ และอยู่ในรายชื่อ NASDAQ Global Select Market ในปีการเงิน 2015 แอมดอกซ์มีรายได้ 3,600 ล้านเหรียญสหรัฐ

 

Amdocs: Embrace Challenge, Experience Success. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.amdocs.comถูกใจบทความนี้  0