ซิสโก้เผยผลการศึกษาพบว่า “องค์กรในปัจจุบันมีการปรับใช้คลาวด์อย่างแพร่หลาย.. แต่มีเพียงไม่กี่องค์กรที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่”

000_Cisco-BCA-Infographic__Thai

 กรุงเทพ ฯ – 27 กันยายน 2559 – ซิสโก้เปิดเผยผลการศึกษาทั่วโลกที่ระบุว่า ถึงแม้การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มีองค์กรเพียงไม่กี่แห่งที่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบคลาวด์ ผลการศึกษาดังกล่าวชี้ว่าเกือบ 68 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อผลักดันผลลัพธ์ทางธุรกิจ โดยเพิ่มขึ้น 61 เปอร์เซ็นต์จากผลการศึกษาของปีที่แล้ว การปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากแอพพลิเคชั่นที่ออกแบบมาสำหรับระบบคลาวด์โดยเฉพาะ รวมถึงโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยและ Internet of Things (IoT) บนแพลตฟอร์มคลาวด์ อย่างไรก็ตาม องค์กรส่วนใหญ่ (69 เปอร์เซ็นต์) ไม่มีกลยุทธ์ด้านคลาวด์อย่างเต็มที่ และมีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เหนือกว่า

 

 

 

C96-737892-00-BCA-Infographic_v2a_Thai 003_Cisco-BCA-Infographic__Thai

002_Cisco-BCA-Infographic__Thai 001_Cisco-BCA-Infographic__Thai

ซิสโก้แนะนำบริการใหม่ เร่งการพัฒนาระบบคลาวด์และการทรานส์ฟอร์มดิจิทัล

 

โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรที่ใช้ ‘ระบบคลาวด์ที่ก้าวล้ำ’ ได้รับผลประโยชน์รายปีต่อแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์สูงถึง 3 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจากรายได้เพิ่มเติม และการประหยัดค่าใช้จ่าย 1 ล้านดอลลาร์ รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้โดยมากแล้วเป็นผลมาจากการขายสินค้าและบริการใหม่ๆ การดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆได้เร็วขึ้น หรือการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น

 

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังเปิดเผยว่า 95 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรชั้นนำที่มีกลยุทธ์คลาวด์ที่ปรับปรุงอย่างเหมาะสม ได้สร้างสภาพแวดล้อมไอทีที่ใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กรและระบบคลาวด์สาธารณะอย่างผสมผสาน โดยขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจ สถานที่ตั้ง และนโยบายการกำกับดูแล

 

ผลการศึกษา InfoBrief ภายใต้หัวข้อ “การปรับใช้งานคลาวด์อย่างแพร่หลาย:- ทุกองค์กรกำลังพยายามปรับใช้คลาวด์ บางองค์กรได้รับประโยชน์.. แต่ส่วนน้อยมากที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่” (“Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value”) ได้รับการจัดทำโดย International Data Corporation (ไอดีซี) ภายใต้การสนับสนุนของซิสโก้  ผลการศึกษานี้อ้างอิงงานวิจัยตลาดหลักที่ดำเนินการร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่ตัดสินใจด้านไอทีในองค์กรต่างๆ กว่า 6,100 แห่งใน 31 ประเทศ ซึ่งประสบความสำเร็จในการปรับใช้ระบบคลาวด์ภายในองค์กร ระบบคลาวด์สาธารณะ และระบบคลาวด์แบบไฮบริดภายในสภาพแวดล้อมไอที โดยนับเป็นปีที่สองของการศึกษาดังกล่าว และขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 

ในผลการศึกษานี้ ไอดีซีได้ระบุ 5 ระดับของความพร้อมทางด้านคลาวด์ ซึ่งได้แก่ เฉพาะกิจ (ad hoc), ตามโอกาส (opportunistic), ทำซ้ำได้ (repeatable), ได้รับการจัดการ (managed) และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ (optimized)

 

การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดแยกตามประเทศ

การปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริด (บริการคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ภายในองค์กร) แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดในแง่ขององค์กรที่ใช้บริการคลาวด์สาธารณะควบคู่ไปกับทรัพยากรภายในองค์กร และออสเตรเลียมีเปอร์เซ็นต์ต่ำสุดในบรรดาประเทศที่ทำการศึกษา  ผลการศึกษานี้ระบุเปอร์เซ็นต์ขององค์กรที่ปรับใช้ระบบคลาวด์แบบไฮบริดในประเทศต่างๆ ดังนี้:

 

45 เปอร์เซ็นต์ สหรัฐอเมริกา

47 เปอร์เซ็นต์ ภูมิภาคละตินอเมริกา

46 เปอร์เซ็นต์ สหราชอาณาจักร

42 เปอร์เซ็นต์ ฝรั่งเศส

51 เปอร์เซ็นต์ เยอรมนี

41 เปอร์เซ็นต์ ออสเตรเลีย

47 เปอร์เซ็นต์ แคนาดา

55 เปอร์เซ็นต์ เกาหลี

42 เปอร์เซ็นต์ เนเธอร์แลนด์

54 เปอร์เซ็นต์ ญี่ปุ่น

52 เปอร์เซ็นต์ จีน

 

ผลการศึกษาชี้ว่า องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการสร้างความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคลาวด์ รวมถึงความสามารถและช่องว่างทางด้านทักษะ การขาดกลยุทธ์และแผนการพัฒนาที่ชัดเจน โครงสร้างองค์กรแบบเก่าที่เทอะทะ และความไม่สอดคล้องกันของสายงานไอที/ธุรกิจ

 

รายงานการปรับใช้คลาวด์จากที่ปรึกษาด้านระบบคลาวด์เพื่อธุรกิจ

ซิสโก้ให้ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากผลการศึกษาและนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร  รายงานการปรับใช้คลาวด์จากที่ปรึกษาด้านระบบคลาวด์เพื่อธุรกิจของซิสโก้ (Cisco Business Cloud Advisor Adoption Report) ช่วยให้องค์กรต่างๆ ดำเนินการสำรวจองค์กรของตน เพื่อระบุระดับของการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ และประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยแยกตามอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท และภูมิศาสตร์ ลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cisco.com/go/bca  ข้อมูลดังกล่าวจะมอบให้แก่พันธมิตรของซิสโก้เพื่อใช้งานร่วมกับลูกค้า

 

บริการใหม่ Cloud Professional Services

นอกจากนี้ ซิสโก้ยังได้เปิดตัวชุดบริการใหม่ Cloud Professional Services เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจแก้ไขปัญหายุ่งยากในการใช้ระบบคลาวด์หลายระบบ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านคลาวด์ บริการเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาช่องว่างด้านทักษะที่อาจประสบในการเร่งพัฒนากลยุทธ์การทรานส์ฟอร์มดิจิทัล (Digital Transformation) และโครงการริเริ่มด้านคลาวด์

 

บริการ Cisco Professional Services ประกอบด้วย:

·         บริการด้านการจัดการและผสานรวมระบบมัลติคลาวด์ สำหรับ Cisco Cloud Center ช่วยให้ลูกค้าสร้างแบบจำลองเพียงครั้งเดียว โดยปรับใช้และจัดการได้ทุกที่

·         บริการเร่งการปรับใช้ระบบคลาวด์ ซึ่งจะเร่งการออกแบบและการติดตั้งระบบคลาวด์ภายในองค์กรและโซลูชั่นบนแพลตฟอร์มคลาวด์ เช่น OpenStack และ PaaS

·         บริการโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและคลาวด์ เพื่อสร้างระบบงานอัตโนมัติและขจัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความยุ่งยากซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและเวิร์กโหลดไปยังระบบคลาวด์

·         บริการปฏิรูประบบไอทีสำหรับ DevOps ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการการเปลี่ยนแปลง DevOps เพื่อสร้างแนวทางที่เรียบง่ายในการปรับปรุงสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสให้ทันสมัย ช่วยให้ลูกค้าผนวกรวมและปรับปรุงประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมและทีมงาน

 

ในอนาคต ซิสโก้วางแผนที่จะนำเสนอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ครบวงจร ซึ่งผสานรวมบริการ Cisco DomainTen Service เข้ากับ Cisco Business Cloud Advisor Workshop  เวิร์กช็อปที่ซิสโก้และพันธมิตรร่วมกันนำเสนอนี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ระบุปัญหาช่องว่างในการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์และการทดสอบประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความสะดวกในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานด้านไอทีและธุรกิจให้สอดคล้องกัน  นอกจากนี้ เวิร์กช็อปดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรปรับปรุงการตรวจวัดผลกระทบของการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในฝ่ายไอที โดยครอบคลุมดัชนี้ชี้วัดประสิทธิภาพที่หลากหลาย

 

กรอบโครงสร้าง Domain Ten ของซิสโก้ช่วยให้ลูกค้าได้รับมุมมองแบบครบวงจรสำหรับองค์ประกอบสำคัญหรือโดเมนในดาต้าเซ็นเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานไอที ช่วยให้ลูกค้าวางแผนการปฏิรูประบบไอที ด้วยการจัดเตรียมแผนการพัฒนากลยุทธ์และขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

การบริการใหม่และเวิร์กช็อปเหล่านี้จะช่วยให้พันธมิตรของซิสโก้ได้รับโอกาสในการจัดจำหน่ายบริการของซิสโก้ หรือผสานรวมบริการเสริม และทำงานร่วมกับซิสโก้เพื่อนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า รวมถึงทักษะ ความสามารถ และข้อเสนอที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ บรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม

 

นาย โรเบิร์ต มาโฮวาลด์,  รองประธานไอดีซี, กลุ่มธุรกิจ SaaS & ซอฟต์แวร์คลาวด์

“ผลการศึกษาด้านการปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ทั่วโลกเปิดเผยว่า องค์กรส่วนใหญ่พยายามที่จะปรับปรุงกลยุทธ์ทางด้านคลาวด์อย่างต่อเนื่อง แต่มีองค์กรเพียง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ก้าวถึงระดับสูงสุดของการปรับใช้คลาวด์ และได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผลการศึกษายังเน้นย้ำว่าสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์เป็นสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในบริษัทส่วนใหญ่ทั่วโลก และการจัดการระบบมัลติคลาวด์ให้สำเร็จเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์คลาวด์ที่เติบโตอย่างเต็มที่ ขณะที่ตลาดยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าจะพัฒนาสภาพแวดล้อมคลาวด์อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยบริการที่มีประสิทธิภาพ เช่น Cisco Business Cloud Advisor ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเร่งการพัฒนาคลาวด์ และผลักดันคุณประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่เป็นรูปธรรม”

 

นาย สก็อต คลาร์ก, รองประธานฝ่ายบริการขั้นสูงของซิสโก้

“ลูกค้าของเราต้องรับมือกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ระบบไฮบริดคลาวด์และมัลติคลาวด์ขยายใหญ่ขึ้น  ลูกค้าเหล่านี้ต้องการอิสระในการเลือกสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอพพลิเคชั่นแบบเดิมและแอพพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่หลากหลาย  อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ขณะที่ลูกค้าจำนวนมากปรับใช้เทคโนโลยีคลาวด์ แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มแรกของการพัฒนาสู่รูปแบบคลาวด์ขั้นสูง และตรงจุดนี้เองที่บริการ Cisco Cloud Professional Services จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้  ด้วยการประสานงานกับพันธมิตร บริการของเราได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ลูกค้าสร้างสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ปลอดภัยและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ”

 

นาย ริชาร์ด สแกนเนล, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ RiverMeadow Software

“ในโลกมัลติคลาวด์ที่ซับซ้อน ลูกค้าต้องการทางเลือกสำหรับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้งานที่สอดรับกับเวิร์กโหลดคลาวด์ของลูกค้า  เราทำงานร่วมกับซิสโก้เพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับปรุงกลยุทธ์คลาวด์และเพิ่มความสะดวกในการพัฒนาสู่ระบบคลาวด์อย่างยั่งยืน  ด้วยการทำงานร่วมกับซิสโก้อย่างใกล้ชิดสำหรับบริการโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและคลาวด์ เราจึงสามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการ ด้วยการสร้างระบบงานอัตโนมัติและขจัดความยุ่งยากซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายแอพพลิเคชั่นและเวิร์กโหลดไปสู่ระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าย้ายเวิร์กโหลดเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไปสู่สภาพแวดล้อมคลาวด์สาธารณะ คลาวด์ภายในองค์กร และไฮบริดคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย”

 

ลิงค์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม:

Cisco Business Cloud Advisor: http://www.cisco.com/go/bca

บริการ Cisco Cloud Professional Services: http://www.cisco.com/go/bcaservices

InfoBrief: “Cloud Going Mainstream: All Are Trying, Some Are Benefiting; Few Are Maximizing Value”

Blog: New IDC Study: Cloud Grows, but Few are Maximizing Value (Scott Clark)

Infographic: Increased Cloud Adoption Brings Increased Business Value

 

เกี่ยวกับ ซิสโก้

ซิสโก้ (NASDAQ: CSCO) เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีที่ทำงานกับอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 บุคลากรของเรา ผลิตภัณฑ์ และ พันธมิตรช่วยเหลือสังคมเชื่อมต่อโอกาสทางดิจิตอลอย่างปลอดภัย ดูข่าวและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิสโก้ได้ที่ newsroom.cisco.com และติดตามข่าวสารของซิสโก้บนทวิตเตอร์ที่ @Ciscoถูกใจบทความนี้  0