ภาพข่าว เอไอเอส ทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ของการให้บริการ

161005 Pic_เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 27_6

 นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ของการให้บริการ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส , คุณฟิลิป เชียง ชองแทน – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินทัช และคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเอสล็อกซ์ อินโฟ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59 ณ อาคารเอไอเอส 1 

 

 

161005 Pic_เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 27_1

161005 Pic_เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 27_2

161005 Pic_เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 27_3

161005 Pic_เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 27_4

161005 Pic_เอไอเอสก้าวสู่ปีที่ 27_5

นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นประธานในพิธีทำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 27 ของการให้บริการ โดยมีผู้บริหารเข้าร่วม อาทิ คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส , คุณฟิลิป เชียง ชองแทน – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อินทัช และคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีเอสล็อกซ์ อินโฟ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 3 ต.ค.59 ณ อาคารเอไอเอส 1ถูกใจบทความนี้  0