เอไอเอส รับมติ กสทช.ไปปฏิบัติ ยืนยันเพิ่มระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพนักงานที่รัดกุมขั้นสูงสุด

AIS 4G

 นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “ตามที่ที่ประชุม กสทช. ได้รับทราบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานเอไอเอสนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปให้บุคคลภายนอก ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ที่แต่งตั้งโดยสำนักงาน กสทช. พบว่า บริษัทฯไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของพนักงานที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก  โดย กสทช.ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช.เป็นผู้รับมอบอำนาจจาก กสทช. ไปดำเนินคดีอาญาโดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหากับอดีตพนักงานรายดังกล่าว พร้อมทั้งจะมีหนังสือแจ้งมายังบริษัทฯ ให้มีความระมัดระวังอย่าให้พนักงานที่อยู่ภายใต้การดำเนินการ นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย 

 

 

AIS 4G

เอไอเอสในฐานะองค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. น้อมรับมติของ กสทช. ไปปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ทราบเรื่องดังกล่าว โดยในส่วนของกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่ต้องใช้ข้อมูลการใช้งานลูกค้านั้น นอกเหนือมาตรการรักษาปลอดภัยของข้อมูลตามมาตรฐาน ISO 27001 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้ว ขณะนี้บริษัทได้เพิ่มระบบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าของพนักงานให้มีความรัดกุมขั้นสูงสุดในการป้องกันการทุจริตที่เกิดจากกระทำผิดส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะไม่สามารถนำข้อมูลลูกค้าออกมาเผยแพร่ได้อย่างเด็ดขาด โดยมีการควบคุมตรวจสอบมิให้นำสื่อบันทึกใดๆ หรือเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในบริเวณที่ปฏิบัติงานที่เป็นระบบปิดไม่สามารถสื่อสารใดๆ ออกไปยังภายนอกบริษัทได้ มีการนำระบบ Double Password มาใช้ ตลอดจนมีระบบควบคุมตรวจสอบและแจ้งเตือนหากพบว่าพนักงานเรียกดูข้อมูลผู้ใช้บริการไม่เป็นตามงานที่รับมอบหมาย เป็นต้น

บริษัทขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการอย่างรัดกุมเข้มงวดที่จะใช้ในการดูแลรักษาและปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัยสูงสุด

 ถูกใจบทความนี้  0