เครือเจริญโภคภัณฑ์ทุกสำนักงานทั่วโลก และครอบครัวเจียรวนนท์ พร้อมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

True 2

 17 ตุลาคม 2559 – นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้บริหาร และพนักงานจากทุกบริษัทในเครือฯทุกแห่งทั่วโลก พร้อมด้วยบุคคลในครอบครัวเจียรวนนท์ ร่วมถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ และ ณ สถานที่ตั้งของแต่ละกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชย์สมบัติ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้นำคณะผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ทุกแห่งทั่วโลกทำพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยศูนย์กลางการจัดพิธีถวายอาลัยจัดขึ้น ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก และถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานของบริษัทต่าง ๆ ในเครือฯทุกแห่งทั่วโลกในเวลา 15.52 น.ตามเวลาประเทศไทย 

 

True 5

True 1

True 3

True 4

โดยสำนักงานของบริษัทต่าง ๆ ในเครือฯที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและจัดพิธิถวายอาลัยพร้อมกันในครั้งนี้ อาทิ อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 1 ถนนสีลม อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ถนนรัชดาภิเษก อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 (พัฒนาการ) สำนักงานซีพีตรอกจันทร์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด (ทรงวาด) บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดหลุมแก้ว) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักงานใหญ่บริษัท สยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน โรงงานอาหารสัตว์พิษณุโลก โรงงานอาหารสัตว์ขอนแก่น โรงงานอาหารสัตว์ราชบุรี โรงงานอาหารสัตว์หาดใหญ่ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราช โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี โรงงานอาหารสำเร็จรูปมหาชัย โรงงานอาหารสำเร็จรูปแกลง โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก

 

True 7

ส่วนบริษัทและสำนักงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในต่างประเทศที่ร่วมพิธีถวายอาลัยพร้อมกัน มีอาทิ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน (ปักกิ่ง,เซี่ยงไฮ้,ฮ่องกง) อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ตุรกี รัสเซีย เป็นต้น เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือฯ ทุกแห่งทั่วประเทศและทั่วโลก จะร่วมถวายอาลัยโดยการลดธงชาติไทยครึ่งเสา จัดให้มีสมุดลงนามถวายความอาลัย และเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมแต่งกายไว้ทุกข์ 1 ปี

True 6

เครือเจริญโภคภัณฑ์ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานในโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรตามกำลังความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเครือฯ ได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริที่มีคุณค่ามากมายมาสู่การปฏิบัติงาน เครือเจริญโภคภัณฑ์ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมตั้งปณิธาน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

 

ที่มา Facebook CP E-News https://goo.gl/06sBVdถูกใจบทความนี้  0